Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun Aile yılı ile alakalı yapmış olduğu basın açıklaması...


MUTLU, HUZURLU BİR AFYONKARAHİSAR İÇİN
“2021 AFYONKARAHİSAR AİLE YILI”…


Aile, bir toplumun temelini, adeta hücresini oluşturan en mühim yapı taşıdır. Beşeriyet tarihine baktığımızda aileye ehemmiyet veren, aile müessesesini güçlü tutan milletler, hem daha güçlü, hem de daha mutlu olmuştur. Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda 2021 yılı “Afyonkarahisar Aile Yılı” olarak belirlenmiştir. Esasen 2020 yılı da “Afyonkarahisar Sevgi Yılı” olarak belirlenmişti ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, üniversitelerimiz, basınımız ve en önemlisi hemşehrilerimizin katkı ve desteği ile çok güzel programlar ve faaliyetler gerçekleştirilmişti. 2020 yılında kazanılan bu tecrübe ile 2021 Afyonkarahisar Aile Yılının da çok başarılı ve faydalı geçeceğine olan inancım tamdır.

Bu Çok Ehemmiyetli Projeye Benim de Desteğim Tamdır…

Tarihe baktığımızda toplumların ve devletlerin ayakta kalması, varlıklarını devam ettirmesi ancak aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olmuştur. Aile kurumunun bekası ise, aile fertlerinin aralarındaki sevgi, saygı, sadakat, adalet, güven, mahremiyet gibi pek çok ahlaki ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetlerimizin hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu sebepten dolayı, son derece büyük ehemmiyet taşıyan bu güzel projeye ben de destek vereceğim.

Bir toplum ne kadar güçlü olursa, o toplumun oluşturduğu millet ve devlet de o kadar güçlü olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz, bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş ve yüzyıllar boyunca kültür kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Ancak son yıllarda ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen, içte ve dışta bulunan bazı mihraklar toplumumuzu ifsat etmek istemektedir. Neticede kısmen de olsa başarılı olduklarını görüyoruz.

Aile üzerinde yaptıkları bu tahribat neticesinde boşanma oranlarının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Misal olarak 2018 yılında ülke genelindeki evlenme ve boşanma sayılarına baktığımızda, boşanma oranının %26, 2019 yılında ise %29 olduğunu görmekteyiz. Henüz resmi olarak boşanmamış ancak ayrı yaşayan çiftleri de dâhil ettiğimizde bu oranın %30’u geçtiğini müşahede etmekteyiz ve bu durum bizi çok derinden üzmektedir.    
Aile yapısına büyük ehemmiyet veren, gelenek, örf ve ananelerine uygun yaşayan Afyonkarahisar’ımızda da boşanmaların maalesef ki arttığını görmekteyiz. 2019 ve 2020 yıllarında evlenme ve boşanma sayılarına baktığımızda, boşanma oranının ilimizde takriben %25 olduğu görülmektedir. Boşanmalarla birlikte, gençlerin evlenmeye soğuk bakması ve evlenme yaşının artması da aile ve toplumumuzu menfi manada etkilemektedir. Peygamber Efendimiz (Sav) “Nikâh benim sünnetimdir. Kim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çünkü ben (kıyamet günü) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” buyurmuştur.

İçtimai Mevzularda İlk Defa Böyle Bir Proje Yapılıyor…

Günlük hayatımızda bir bina, okul, yol, baraj inşa ederken plan ve projeler hazırlanıyor.
Bu projeleri uygulayacak bir proje takımı oluşturuluyor. Bu projenin bütün safhaları ele alınarak bir iş planı hazırlanıyor. Baştan sona kadar denetimi yapılıyor. Fakat içtimai mes’eleler çok daha önemli olmasına rağmen bu tür bir plan-proje ve denetim yapılmıyor. Yol, baraj, bina gibi yapılarda eksik olsa dahi düzeltme imkânı ve telafisi mümkündür. Ancak içtimai mes’elelerde yaşanacak eksikliklerin düzeltilmesi çok zaman almakta ve bazen de mümkün olmamaktadır. Ülkemizde içtimai mes’elelerde bir plan ve programın yapılmadığını görüyoruz. Plan ve proje hazırlama işi ilk defa “Afyonkarahisar Sevgi Yılı” projesinde yapılmış, ikinci olarak da “Afyonkarahisar Aile Yılı” adıyla yine ilimizde yapılmaktadır.


Bu güzel projede her ay için bir tema belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde kimin, neyi, ne zaman yapacağı tek tek planlanmıştır. Ocak ayının teması “Evlilik ve Yuvanın Kurulması” idi. İçinde bulunduğumuz Şubat ayının teması ise “Ailede Huzur ve Mutluluk” konusudur. Aile bireylerinin günlük hayatlarında mutlu ve başarılı olmaları için aile içindeki mutluluk çok önemlidir. Mutlu ailede yetişen çocuklarda toplum için birer kazanım, kendileri adına da başarı ve güzel bir gelecek demektir.

Yüce Rabbimiz Rûm Suresinde “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” buyurmuştur.

Hedefimiz Mutlu, Huzurlu Bir Afyonkarahisar…

Ülkemizde de bir numune-i imtisal teşkil edecek projemizin, öncelikle aile bireylerine nüfuz ederek; aile kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, devam ettirilmesi, korunması ve güçlendirmesine katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Aile içinde sağlanan huzur ve mutluluk toplumsal hayatımıza da tezahür edecektir.

Hedefimiz, hâlihazırda en mutlu ikinci il olan Afyonkarahisar’ımızı sağlam aile temelleri ile güçlü toplumu oluşturmak, mutlu, sağlıklı bir toplum teşkil etmektedir. Neticede ülkemizin en mutlu ili olmaktır. Afyonkarahisar’da yaktığımız bu güzel meşale giderek büyüyecek ve bütün Türkiye’yi aydınlatacaktır.
                                                                              
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
(10.02.2021)