Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) Ege Bölgesi Basın Birimi Sormlusu Lokman Özkul, Türk Dünyası'ndan gelen mülteci ve sığınmacılara odaklanan konferans hakkında bilgi verdi.

Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası'ndan gelen mülteci ve sığınmacılara odaklanan bir konferans düzenledi. Konferansta, Türk Dünyası'nın bu konudaki rolü ve Türk soylu mülteci ve sığınmacılara pozitif ayrımcılık yapılmasının gerekliliği ele alındı.

Konferansta Neler Konuşuldu?

  • Mülteci ve Sığınmacı Kavramları: Uluslararası hukukun tanımladığı mülteci ve sığınmacı kavramları ve bu kavramların Türk soylu göçmenlere nasıl uygulanabileceği tartışıldı.
  • Yanlış Anlayışlar: Konuyla ilgili yaygın yanlış anlamalar ve önyargılar ele alındı.
  • Yasal Düzenlemeler: Türk soylu göçmenlerin diğer göçmenlerden ayrılması için yeni bir yasal düzenleme ve "Türk Soylu Kimlik Numarası" oluşturulması fikri üzerinde duruldu.
  • Serbest Dolaşım ve Kamuda Çalışma: Bu sayede Türk soylu göçmenlerin Türk Devletlerinde serbest dolaşım ve kamuda çalışma imkânlarının artacağı ve özellikle sağlık alanındaki doktor açığının kapatılabileceği savunuldu.
  • Güvenli Yasal Zemin: Türk Devletleri arasında daha güvenli bir yasal zemin oluşacağı vurgulandı.

Sorunlar ve Öneriler:

Konferansta, Türk soylu mülteci ve sığınmacıların karşılaştığı bazı sorunlar dile getirildi. Bir Türkmen doktor, Türkiye'de yaşadığı zorlukları ve Türk oldukları için birçok imkandan mahrum kaldıklarını anlattı.

Konuşmacılar, Türk soylu mülteci ve sığınmacılara yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının gerekli olduğunu ve bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini savundu. SASAM'ın bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağı bir çalıştay düzenlemesi ve gerekli makamlara raporlaması önerildi.

En beğenilen liderler araştırması sonuçları!.. En beğenilen liderler araştırması sonuçları!..

Katılımcılar:

Konferansa Balkan Türkleri, Ahıska Türkleri, Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri, Azerbaycan Türkleri, İran'ın güneyinde bulunan Türkler ve Türk Cumhuriyetlerinden katılan diğer Türkler de katıldı.

Editör: Birinci Editör