TRAC-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Afyonkarahisar şubesi 10 Haziran 2024 tarihinde Özgür DEMİR (TA4OD), Ahmet GÜREL (TA4GR) ve Batuhan ARSLANTATAR (TB4CKB) tarafından kuruldu. Kurucu başkan olarak Özgür DEMİR seçildi.

İsmail Kumartaşlı'nın 15 Temmuz mesajı İsmail Kumartaşlı'nın 15 Temmuz mesajı

1962 yılında kurulan TRAC, yürürlükte olan 3222 sayılı yasa gereği telsiz haberleşmesi için gerekli izinlerin verilmemesi nedeniyle 1983 yılındaki yasa değişikliğine kadar kurumsal olarak amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamamıştır. Ancak bazı üyeler fiili çalışmalar yapmış ve TRAC, 1965 yılında Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği’ne (IARU) üye olmuştur. 1983 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin yasa değişikliği ile amatör telsizciliğin önü tamamen açılmış ve bu değişiklikte amatör telsizciliğin afetlerdeki önemli rolü özellikle vurgulanmıştır.

1991 yılının başında gerçekleşen Birinci Körfez Savaşı’nda sivil savunmaya “ikaz alarm haberleşmesi” konusunda sağlanan saha desteği, TRAC tarafından verilen ilk “gerçek olay” hizmeti olup, Cemiyetin Bakanlar Kurulunca “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne layık görülmesi sonucunu doğurmuştur. TRAC, bu statüyü kazanarak ülkemizde afetler ve acil durumlar konusunda hizmet veren ilk gönüllü kuruluş olma özelliğini taşımaktadır.

17 Ağustos 1999 Gölcük depremini dünyaya telsiz ile ilk duyuran TRAC üyeleri olmuştur. Akabinde deprem bölgesinde haberleşmenin sağlanması görevini yürüten TRAC, T.C. İçişleri Bakanlığı Takdir Plaketi almış, yine 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde gösterdikleri çalışmalar neticesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile onurlandırılmıştır. Ayrıca TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu çözüm ortağıdır.

TRAC-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi, radyo amatörlüğüne ilgi duyan herkesi üye olmaya ve bu heyecan verici hobiye katılmaya davet ediyor. İletişim ve teknoloji dünyasında kendini geliştirmek ve afet ve acil durumlarda kritik rol oynamak isteyen herkes için TRAC Afyonkarahisar kapılarını açmıştır.

Editör: Birinci Editör