Uluslararası Çalışmalar Yapmış, Psikoloji ile doğrudan ilgilenmeyen kişilerin bile tanıdığı dünyaca Ünlü Psikologlar

  

Daniel Goleman Kimdir?

Amerika’ lı bir psikolog olan Goleman aynı zamanda 12 yıldır New York Times’a davranış ve bilim konuları üzerine yazılar yazmaktadır. Psikoloji, eğitim, bilim, ekolojik kriz ve liderlik üzerine yazılmış 10 adet kitabı bulunmaktadır. Özellikle ‘duygusal zeka’ ile ilgili yazdığı kitaplar yıllarca New York Times’ın en çok satanları arasında yer almış ve farklı dillere tercüme edilmiştir. Yazdığı bu kitaplarda duygusal zekanın (EQ) IQ’den daha önemli olduğunu vurgulamış; duygusal zekayı azim, özbilinç, dürtülerini engelleyebilme, başkalarının duygularını anlayabilme gibi özelliklerin tümü olarak tanımlamıştır. Yaptığı araştırmalara göre duygusal zekası düşük olan bir insanın IQ’su yüksek olsa da hayatta daha başarısız oldukları görülmüştür.

 

Albert Bandura Kimdir?

Kanadalı bir psikolog olan Bandura son 60 yılın en etkili psikologlarından biri olarak anılmaktadır. Aynı zamanda American Psychological Association’ın 1976 yılında gelmiş geçmiş en genç yöneticisi olmuştur. Sosyal öğrenme kuramı ve öz yarar teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Bandura; genetiğin ve sosyal çevrenin insanların sosyal alanlardaki davranışları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Ona göre insanların şiddete eğilimli olmaları onların doğalarından kaynaklanan bir durum değil, aile ya da sosyal çevrelerinden öğrendikleri ve taklit ettikleri davranış şekilleri olduğunu savunmuştur. Yaptığı çalışmaların sonucunda bilime katkılarından dolayı Grawemeyer ve American Psychological Foundation’s Gold Medal ödülü dahil olmak üzere bir çok ödül almıştır.

 

Martin Seligman Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan Seligman, öğrenilmiş çaresizlik (learned helplessness) kuramıyla tanınmış bir psikologtur. 1970’te Seligman’ın yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu kuram günümüzde depresyon modellerinde halen büyük bir rol oynamaktadır. 1990’lı yılların sonundan itibaren pozitif psikoloji alanında çalışmalar yapan bilimsel toplulukların içinde bu alana en çok katkıda bulunan psikolog olmuştur. Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre 20. yüzyılın psikoloji hazırlık kitaplarında en çok atıfta bulunulan psikoloğu olarak bilinmektedir. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen önemli bir psikologtur.

 

Howard Gadner Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan Gardner eğitime yeni bir soluk sunduğu çoklu zeka teorisi (multiple intelligence) ile tanınmaktadır. Bu teoriye göre Gardner zekayı doğacı zeka, sözel-dilsel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, bedensel-kinestetik zeka, görsel-uzamsal zeka, müziksel-ritmik zeka, kişilerarası sosyal zeka ve içsel zeka olmak üzere 8 gruba ayırmıştır. 1980’li yıllardan beri gelenekselleşmiş standart testlerin ötesine geçmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamak istediği okul reformlarını geliştirmesinden sorumludur.

 

Abraham Maslow Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan Maslow, maslow teorisi veya diğer adıyla ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisiyle tanınmıştır. Bu teori 1943 yılında ortaya çıkmış, sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow’un bu teorisi; insanlar belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılayarak kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst kategorideki ihtiyaçları karşılamaya yönelik arayışlarını dile getiren bir kuramdır. İnsanların kişilik gelişiminin o an hangi kategorideki ihtiyacı baskınsa ona göre şekillendiğini savunmaktadır. Maslow’a göre bu hiyerarşiyi sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra son kategorideki ihtiyaçları da gerçekleştirebilen insan bu teoriye göre en ideal kendiliğini bulur.

 

B. F. Skinner Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan Skinner, reinforcement principle teorisiyle tanınmıştır. Bu davranışçı kurama göre ‘öğrenme’ bireyin davranışlarındaki gözlenebilir bir değişmedir ve bu durum uyaran-tepki bağıyla mümkündür. Bu teoriye göre özgür irade yanılsaması ve insan eylemleri bir önceki davranışa bağlı olarak şekillenir. Eğer yapılan eylem kötü olarak sonuçlanmışsa, o eylemin tekrarlanmaması ihtimali yüksektir. Eğer sonuçlar iyiyse buna sebep olan eylemlerin tekrarlanması yüksek ihtimal dahilindedir. Skinner’ın yazdığı 1938 yılında yayımlanan ‘Organizmaların Davranışı’ isimli kitabı yayımlandıktan 50 yıl sonra ’modern psikolojinin çehresini değiştiren bir avuç eserden birisi’ olarak anılmıştır.

 

Ivan Pavlov Kimdir?

Rus bir psikolog olan Pavlov, psikoloji ve fizyoloji alanında yaptığı çalışmalarla deneysel psikoloji ve psikofizyoloji alanını derinden etkileyen isimlerin başında gelir ve bu iki bilim dalının kurucusu olarak anılır. Pavlov’un köpekler üzerinde yaptığı klasik koşullanma deneyleri ünlüdür. Bu kurama göre önce köpeğe zil sesi verilmiş, arkasından et verilmiş ve köpeğin salya salgılaması sağlanmıştır. Bu ilk durumda zil sesi nötr uyarıcı, et koşullu uyarıcı ve salya koşullu tepkidir. Daha sonra bu zil sesi et verme ile uyarı-tepki bağı kuvvetlendirilmiştir. Köpek sadece zil sesine salya tepkisi vermeye başlamıştır. Yani başta nötr olan uyarıcı (zil)yaşantı sonucu koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Hayatının sonuna kadar bir bilim insanı olarak yaşayan Pavlov kariyeri boyunca bir çok ödüle layık görülmüştür.

 

Carl Rogers Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan Rogers, psikolojide humanistik yaklaşımın kurucularındandır. Psikoterapi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmış bir psikologtur ve Sigmund Freud’dan sonra en önemli klinisyen olarak gösterilmektedir. Rogers terapilerinde insan odaklı yaklaşımlarıyla ön plana çıkmıştır. Onun teknikleri psikoterapilerde danışanların ihtiyaçlarına odaklanmak için kullanılmıştır. 20. yüzyılın en ünlü psikologları arasında gösterilmektedir.

 

Jean Piaget Kimdir?

İsviçreli bir psikolog olan Piaget, genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınmış bir psikologtur. Piaget çocuklarla ve onların gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Piaget’e göre toplumları ayakta tutmak için çocukların uygun bir eğitim alması çok önemliydi ve bu amaçla değişik eğitim teorileri üzerine çalışmalar yaptı. Piaget’in çocuklar üzerine yaptığı epistemolojik çalışmalar, kullandığı terapiler ve teoriler onu tüm zamanların en ünlü psikologlarından biri olmasını sağlamıştır.

 

William James Kimdir?

Amerikalı bir psikolog olan James, pragmatizmin kurucusu olarak anılmaktadır. İlk önemli eseri ‘Psikolojinin Prensipleri’dir. Bu kitabı psikolojiyle ilgili modern bazı bilgiler içermektedir. Aynı zamanda ABD’deki ilk psikoloji laboratuvarını kurmuştur. James’e göre psikolojinin amacı bulundukları çevreye uyum sağlamakta olan insanların araştırılmasıydı, deneyim elemanlarının keşfi değil. James, bilincin işlevinin de hayatta kalmak için gerekli olan amaçlara ulaşmaya kılavuzluk etmek olduğunu yazmıştır. Böylelikle bilinç, karmaşık bir ortamdaki karmaşık bir varlığın ihtiyaçlarına, özellikle uygun bir varlık olarak dile getirilmişti; öyle ki bilinç olmaksızın insanın evrim süreci ortaya çıkamazdı.

Eğer yaşadıklarınız ile ilgili profesyonel yardım almak için iyi bir psikolog bulup seans veya randevu almak istiyorsanız bana 0544 724 36 50 den bana ulaşabilirsiniz.

World Famous Psychologists Who Have Done International Studies, Known Even by People Who Are Not Directly Interested in Psychology

 

Who is Daniel Goleman?

Goleman, an American psychologist, has also been writing for the New York Times on behavior and science topics for 12 years. He has 10 books written on psychology, education, science, ecological crisis and leadership. His books, especially on "emotional intelligence", have been among the New York Times bestsellers for years and have been translated into different languages. In these books he wrote, he emphasized that emotional intelligence (EQ) is more important than IQ; He defined emotional intelligence as all of the characteristics such as perseverance, self-awareness, being able to inhibit impulses, and understanding the emotions of others. According to his research, it has been seen that a person with low emotional intelligence is more unsuccessful in life, even though his IQ is high.

 

Who is Albert Bandura?

Bandura, a Canadian psychologist, is known as one of the most influential psychologists of the last 60 years. He also became the youngest ever director of the American Psychological Association in 1976. Bandura, known for his work on social learning theory and self-utility theory; He investigated the effects of genetics and social environment on people's behavior in social areas. According to him, he argued that people's tendency to violence is not a situation arising from their nature, but rather the behavior patterns they have learned and imitated from their family or social environment. As a result of his work, he received many awards, including Grawemeyer and the American Psychological Foundation's Gold Medal for his contributions to science.

 

Who is Martin Seligman?

Seligman, an American psychologist, is a psychologist known for his learned helplessness theory. This theory, which emerged as a result of Seligman's research in 1970, still plays a major role in depression models today. Since the end of the 1990s, he has been the psychologist who has contributed the most to this field among the scientific communities working in the field of positive psychology. At the same time, he is known as the most cited psychologist in psychology preparatory books of the 20th century, according to studies. He is an important psychologist who has been awarded many awards throughout his career.

 

Who is Howard Gadner?

Gardner, an American psychologist, is known for his theory of multiple intelligence, which offers a new breath to education. According to this theory, Gardner divided intelligence into 8 groups: naturalistic intelligence, verbal-linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, visual-spatial intelligence, musical-rhythmic intelligence, interpersonal social intelligence and intrapersonal intelligence. It is responsible for developing the school reforms that the United States wants to implement, which has wanted to go beyond the traditional standardized tests since the 1980s.

 

Who is Abraham Maslow?

Maslow, an American psychologist, is known for his theory of maslow's theory or hierarchy of needs. This theory is a theory of human psychology that emerged in 1943 and later developed. Maslow's theory; It is a theory that expresses people's quest to meet the needs of higher categories, which form a hierarchy within themselves by meeting their needs in certain categories. He argues that people's personality development is shaped according to which category their needs are dominant at that moment. According to Maslow, after completing this hierarchy in a healthy way, a person who can fulfill the needs in the last category finds the most ideal self according to this theory.

 

Who is B. F. Skinner ?

Skinner, an American psychologist, is known for his theory of the reinforcement principle. According to this behaviorist theory, 'learning' is an observable change in an individual's behavior and this is possible through the stimulus-response bond. According to this theory, the illusion of free will and human actions are shaped by previous behavior. If the action has ended badly, there is a high probability that the action will not be repeated. If the results are good, there is a high probability that the actions that caused it will be repeated. Fifty years after Skinner's book, The Behavior of Organisms, published in 1938, it has been called "one of the handful of works that changed the face of modern psychology".

 

Who is Ivan Pavlov?

Pavlov, a Russian psychologist, is one of the names that deeply influenced the field of experimental psychology and psychophysiology with his studies in psychology and physiology, and is known as the founder of these two disciplines. Pavlov's classical conditioning experiments on dogs are famous. According to this theory, the dog was given a bell first, followed by meat, and the dog salivated. In this first case, ringing is the neutral stimulus, meat is the conditioned stimulus, and saliva is the conditioned response. Then, the stimulus-response bond was strengthened with this ringing tone. Dog just salivating response to ringtone

experience has become a conditioned stimulus. Pavlov, who lived as a scientist until the end of his life, has been awarded many awards throughout his career.

 

Who is Carl Rogers ?

Rogers, an American psychologist, is one of the founders of the humanistic approach in psychology. He is a psychologist known for his work in the field of psychotherapy and is cited as the most important clinician after Sigmund Freud. Rogers came to the forefront with his human-oriented approaches in his therapies. His techniques have been used in psychotherapies to focus on the needs of clients. He is considered one of the most famous psychologists of the 20th century.

 

Who is  Jean Piaget ?

Piaget, a Swiss psychologist, is known for his important work in genetic epistemology and cognitive development. Piaget is known for his work with children and their development. According to Piaget, it was very important for children to receive an appropriate education in order to keep societies alive, and for this purpose, he worked on different educational theories. Piaget's epistemological studies on children, the therapies and theories he used made him one of the most famous psychologists of all time.

 

Who is William James ?

James, an American psychologist, is known as the founder of pragmatism. His first important work was "Principles of Psychology". This book contains some modern information about psychology. He also established the first psychology laboratory in the United States. According to James, the purpose of psychology was the study of people adapting to their environment, not the discovery of elements of experience. James wrote that the function of consciousness is also to guide the attainment of goals necessary for survival. Consciousness was thus articulated as a being particularly suited to the needs of a complex being in a complex environment; So much so that without consciousness, the evolutionary process of man could not have emerged.

If you want to find a good psychologist and make a session or appointment to get professional help about your experiences, you can contact me at +90544 724 36 50.