Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen, 23.12.2020 tarihinde Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Mahalli Sulak Alan Komisyonu Toplantısı Vali Yardımcısı Nurullah KAYA başkanlığında 5. Bölge Müdürü Şahin ÇILGIN, ilgili kuruluş temsilcileri, sulak alan komisyon üyeleri ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantı gündeminde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak 31.07.2019 tarihinde tescil edilen Karamık Sazlıkları’nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı’nın faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 2021-2025 tarihlerini kapsayan Taslak Yönetim Planı komisyonca onaylanmıştır.  Onaylanan plan kararları Ulusal Sulak Alan komisyonuna sunulmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderilecek.