74. VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI

Verem (tüberküloz) hastalığı, “M. tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. 1947 yılından itibaren kutlanan Haftanın bu yıl 74. sünü kutluyoruz. Her yıl, özellikle halka ve okullarda öğrencilere yönelik eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenen haftada, ne yazık ki bu yıl salgın sebebi ile bu tür etkinlikler yapılamamaktadır.

 Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2017 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve Tüberkülozdan ölüm sayıları düşmektedir. Ülkemizde de hastalığın görülme sıklığı her yıl yaklaşık % 5-7 oranında azalmaktadır. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir.

Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan yayma (+) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakaların) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da Verem Savaşı Dispanserlerine davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte olup hasta olduğu tespit edilenlere de tedavi başlanmaktadır.

Hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır.

Belirtileri genel olarak; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi; solunum sisteminde öksürük, balgam, öksürük ile kan tükürme, göğüs-sırt ve yan ağrısı ve nefes darlığı; larenks tüberkülozunda ses kısıklığı; diğer organları tutan hastalık, tuttuğu organa ait belirtiler verir( lenf büyümesi, idrarda kan, eklemde şişlik v.b)

Özetle;

Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir; Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın.

Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir.

İlaçlar eksik ya da düzensiz kullanılırsa hasta iyileşmez, tedavi güçleşerek dirençli tüberküloz gelişir. Dirençli tüberküloz hem maddi hem manevi olarak ek bir külfet demektir. Bu yüzden ilaçların tam ve düzenli alınması çok önemlidir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanın.

Doğumdan sonra 2 ayını dolduran bebeğinize verem aşısını mutlaka yaptırın.

Bakanlığımızca alınan tedbirlere ve verilen tavsiyelere uyarak tıpkı veremle baş ettiğimiz gibi covid-19 salgını ile de baş edebiliriz.

“Hedefimiz sağlıklı bir Türkiye ve Dünya”Uzm.Dr.Serhat KORKMAZ
Sağlık Müdürü