Eğitim, katılımcıların yoğun ve kapsamlı bir şekilde eğitim almasını sağlayarak dikkat çekiyor.

Gönüllüler, ekip oluşturma, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, ip kullanımı ve düğüm teknikleri, kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanların doğru kullanımı gibi hayati öneme sahip konularda bilgilendiriliyor.

Burcu Köksal: Gece gündüz çalışacağız Burcu Köksal: Gece gündüz çalışacağız

Eğitimler, hem teorik hem de pratik olarak, özellikle enkaz alanında yapılan uygulamalı çalışmalarla sürdürülürken, program, bir arama kurtarma tatbikatı ile sona erecek. Bu eğitimlerin amacı, olası afet durumlarında etkili bir şekilde müdahale edebilmek için gönüllü ekipleri hazırlamak ve gerekli bilgi ve becerileri aktarmak.


#Afyonkarahisar #AramaKurtarma #Eğitim #Gönüllüler #EnkazAlanı #AfetMüdahalesi