-

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'ın Afşar köyünde Ağaç Bayramı coşkusuAfyonkarahisar'ın Afşar köyünde Ağaç Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar'da su yönetimi ve devam eden projelerin etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü tarafından önemli bir toplantı düzenlendi. Bölge Müdürü Osman Erkan'ın başkanlık ettiği toplantıda, bölgedeki su kaynaklarının yönetimi ve devam eden inşaat çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de katılarak, Afyonkarahisar'da su kaynaklarının yönetimi ve bölgede devam eden inşaat çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldular. Toplantının amacı, bölgedeki projelerin durumlarının gözden geçirilmesi ve sorunlu alanlara çözüm önerileri geliştirilmesiydi. DSİ'nin Afyonkarahisar'daki yatırımları ve projeleri, su kaynaklarının etkin kullanımı, altyapı çalışmaları ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejilerin ele alındığı toplantıda, Bölge Müdürü Osman Erkan, ekibiyle birlikte bölge su yönetimindeki mevcut durumu iyileştirme amacıyla yol haritası belirledi. Toplantının sonucunda, Afyonkarahisar'da sürdürülebilir su yönetimi ve işlerliğini artırmak için atılacak adımlar konusunda ortak bir görüş birliğine varıldı. DSİ 183. Şube Müdürlüğü, bölge halkının refahının artırılmasına ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmayı sürdürecek faaliyetlerini belirlenen prensiplere göre düzenleyeceğini açıkladı. Bu dönemde, Afyonkarahisar'da yapılan çalışmaları takip etmek için #AfyonkarahisarSuYönetimi etiketini kullanabilirsiniz.