%50 hibe desteği başvurularını başlattı

Gözden kaçırmayın

AĞIREL'DEN 'Afyon Belediyesi’nin şahane işleri!' YAZISIAĞIREL'DEN 'Afyon Belediyesi’nin şahane işleri!' YAZISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine yönelik %50 hibe desteği başvurularını başlattı. Başvuru konuları arasında tarla içi damla sulama sistemi kurulumu, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulumu, tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulumu, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulumu, lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulumu, tamburlu sulama sistemi kurulumu, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri bulunuyor.

Hibeye esas proje tutarı üst limiti 3.000.000 TL'dir ve hibe desteği, proje tutarının %50'sini kapsayacak şekilde sağlanacak. Başvurular, Uygulama Rehberinin yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün süreyle yapılabilir. Hibeye başvuranlar, hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra belirlenen sürelerde yatırımlarını gerçekleştirmek zorundadır. Başvurular için gerçek kişiler, kolektif şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri başvuruda bulunabilirler.

Başvuranlar, damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama ve yüzey altı damla sulama için en az 5 yıl, lineer veya Center Pivot, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal amaçlı güneji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri için ise en az 10 yıl süreyle kendilerine ait arazilerde veya noter onaylı kiralama yaparak başvuruda bulunabilirler.

Başvurular, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ya da İl Proje Yürütme Birimine yapılabilir. Bu birimlerden teknik destek ve bilgi alınabilir. #Tarım #Sulama #DestekProgramı #HibeDesteği #ModernSulamaSistemleri #Arazi #Müdürlük #Kooperatif #GüneşEnerjisi #AkıllıSulama #TarımsalFaaliyetler #Üreticiler #Başvuru