Genel Sekreter Osman Ziya BİLİM'in talimatıyla "Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı" düzenlemiştir.

Gözden kaçırmayın

Yaralı askerlere ziyaretYaralı askerlere ziyaret

İdaremiz, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Müdür V. Selçuk KOCAMAN'ın koordinasyonunda, Genel Sekreter Osman Ziya BİLİM'in talimatıyla "Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı" düzenlemiştir. Toplantı, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü İdaremiz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya, birim personellerimizin katılımı sağlanmıştır.

Toplantıda, Kurumumuzda yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının genel durumu değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için bir yol haritası belirlenmiştir. Bu toplantı, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında var olan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Toplantıda, mevcut projelerin durumu, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bilgi alışverişi yapılmıştır. Ayrıca, gelecekte yapılacak olan projeler için planlamalar ve hedefler belirlenmiştir. Bu toplantı, Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarında etkinliği artırmak ve iyileştirmek amacıyla organize edilmiştir.

 Kurumumuzun mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yeni projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için önemli bir adım atılmıştır. Toplantıda, birim personellerimizin görüşleri ve önerileri de değerlendirilmiştir. Böylece, çalışmaların daha da iyileştirilmesi ve hedeflere ulaşılması için gereken adımlar belirlenmiştir. Bu toplantı ile birlikte, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında faaliyet gösteren birimlerimizin daha iyi bir işbirliği içerisinde çalışması hedeflenmektedir. Ayrıca, bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde, Kurumumuzun Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarındaki kalite ve verimlilik artırılmıştır. Toplantı sonunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının önümüzdeki dönemdeki odak noktaları belirlenmiştir.

 Bu toplantı, Kurumumuzun Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarındaki başarıyı ve ilerlemeyi sürdürmek için atılan önemli bir adımdır. Bu sayede, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında hedeflenen gelişmelerin sağlanması ve Kurumumuzun gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu tür toplantılar, birim personellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, Kurumumuzun rekabet gücünü de artırmaktadır.

 #CoğrafiBilgiSistemleri #Gelişim #İyileştirme #Koordinasyon #Toplantı #KurumsalGelişim #İmar ve Kentsel İyileştirme #Planlama #YolHaritası #Birimİşbirliği