Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı değerlere karşı herhangi bir uzlaşma söz konusu değildir" denildi.

Gözden kaçırmayın

Sparta Prag 4-1- GalatasaraySparta Prag 4-1- Galatasaray

Afyok Taraftarları Grubu, Mustafa Kemal Atatürk'ün değer ve ilkelerine olan saygısını dile getirmek için bir açıklama yaptı.

Grup, Atatürk'ün mirasına yapılan her türlü saygısızlığı kabul etmeyeceklerini ve bunun bir taviz anlamına geleceğini belirtti. Açıklamada, "Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı değerlere karşı herhangi bir uzlaşma söz konusu değildir" denildi. Afyok Taraftarları Grubu, Atatürk ile ilgili hassasiyetlerini vurgulayarak, bu konunun pazarlık konusu yapılamayacağını açıkça ifade etti. Açıklamada ayrıca, her vatandaşın ve toplum üyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkma sorumluluğu olduğu belirtildi. Afyok Taraftarları Grubu'nun bu konuda kararlı olmaya devam edeceği vurgulandı. Bu tavrın, sporun birleştirici ruhuna uygun olan taraftar grupları tarafından sergilenmesi, geniş kitlelerden destek gördü ve örnek bir tutum olarak değerlendirildi. Afyok Taraftarları'nın bu duruşu, özellikle genç taraftarlar arasında ulusal değerlere saygı ve koruma bilincinin artmasına katkı sağladı. 


#Afyok #Taraftarlar #MustafaKemalAtatürk #Değerler