Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2024 Yılı Ocak Ayı Toplantısı 02 Ocak 2024 günü yapılacak.

Gözden kaçırmayın

Vali Yiğitbaşı, kadın girişimcileri ağırladıVali Yiğitbaşı, kadın girişimcileri ağırladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2024 Yılı Ocak Ayı Toplantısı 02 Ocak 2024 günü yapılacak.

İşte gündem maddeleri...

 

 

1.      Açılış ve yoklama,

 

2.      İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6/b maddesine göre, İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere, 1 Asıl 1 Yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

 

3.      Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli, 03 UR 976 plakalı Renault Megane marka otomobilin tahsis süresinin dolması nedeniyle, tekrar Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılmak üzere, tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

4.      5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. Maddesi uyarınca Denetim Komisyonunun kurulması.

 

5.      İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan, Özel İdare İş Merkezi 1. kat 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Tapu Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

6.      İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan, Özel İdare İş Merkezi 2. kat 45, 46, 47 ve 52 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Nüfus Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

7.      İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan, Özel İdare İş Merkezi 2. kat 40 nolu bağımsız bölümün, Çobanlar Milli Emlak Şefliği adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

8.      İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan, Özel İdare İş Merkezi 3. kat 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

9.      İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan, Özel İdare İş Merkezi 3. kat 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62 ve 63 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Kaymakamlığı adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

10.  İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m² yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan Özel İdare İş Merkezi 2. kat 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 ve 44 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Mal Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

11.  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 12 adet kadro değişikliği konusundaki  komisyon raporunun görüşülmesi.

 

12.  Trafik güvenlik önlemleri kapsamında yol ulaşım ağlarımızla ilgili trafiğin düzenli bir şekilde akışını sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından, Yol çizgi + yol trafik tanzim ve uyarı levhaları için ödenek aktarılması konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

13.  İlimiz İhsaniye İlçesi Ayazini Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 194 ada 31 parsel numaralı, 4.144,01 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan karşılama merkezi (müze) binasının müştemilatı olan 80,66 m² zemin kat + 83,15 m² bodrum kat olmak üzere toplam 163,81 m² kullanım alanlı binanın kiralanması konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

14.  İlimizde başvuru yapılacak olan I(a) Grubu Maden Ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut I (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılması ile Kamu Kurum ve Kuruşları tarafından yapılacak olan Hammadde Üretim İzni verilmesi ve temdit edilmesi ile ilgili işlemleri için İl Encümenine yetki verilmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

15.  İlimizde Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen (Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi ve Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dahilinde faaliyet gösteren, Turizm Belgeli Tesislerden 2024 yılında alınması gereken Jeotermal su kullanım m³ birim bedelinin belirlenmesi konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

16.  Mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait, Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyünde 1 adet, İhsaniye İlçesi Yeşilyayla Köyünde 1 adet, Çay İlçesi Deresinek Köyünde 3 adet Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyünde 5 adet, Merkez İlçe Anıtlkaya Köyünde 1 adet ve Merkez İnaz (Demircevre) Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 12 adet arsa vasfındaki taşınmazların satılması konusundaki  komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

17.  İlimiz İscehisar İlçesi, Alanyurt Köyünde yer alan, Çakmak Mahallesi Gökpınar Mevkii, 473 ada 8 ve 9 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Eda Otelcilik İnşaat Turizm Madencilik İthalat İhracat Limited Şirketine ait taşınmazlar üzerinde "Depolama Alanı" amaçlı hazırlanıp onaylanan imar planı ve eklerinin itirazları konusundaki  komisyon raporunun görüşülmesi.

 

18.  İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

 

19.  İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

 

20.  İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.