-

Gözden kaçırmayın

Şuhut Kaymakamı, Basın İlan Kurumu'na Keşkek İkram ettiŞuhut Kaymakamı, Basın İlan Kurumu'na Keşkek İkram etti

Afyonkarahisar'da DSİ 183. Şube Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi için önemli bir adım atarak Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Su yönetimi ve kullanımının daha verimli hale getirilmesi için bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasında güçlü bir iş birliği sağlanması gerektiği üzerinde duruldu.

DSİ 183. Şube Müdürlüğü, konunun bir kurum veya bölgenin meselesi olmadığını, tüm ülkenin ortak bir çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Toplantının, su kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediği ve gelecek stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir adım olduğu ifade edildi. Toplantıda, su kaynaklarına yönelik artan baskılar ve kuraklık gibi etmenler göz önüne alınarak, su yönetimi politikalarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Aynı zamanda, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetimi için kurumlararası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi kararına varıldı. Ulusal Su Kurulu toplantısından sonra, sürdürülebilir su yönetimine yönelik politika ve uygulamaların daha da geliştirilmesi için somut adımların atılması beklenmektedir. Afyonkarahisar'da yapılan bu toplantı, su kaynaklarının korunması konusunda Türkiye'nin ortak bir vizyona sahip olduğunun bir göstergesi oldu. Bu tür toplantılar ve alınacak önlemlerle, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük adımlar atılmış olacak.