Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayı Toplantısı 4 Aralık 2023'te yapılıyor.

Gözden kaçırmayın

Belediye Meclisi son kez toplandıBelediye Meclisi son kez toplandı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayı Toplantısı 4 Aralık 2023'te yapılıyor.

Toplantını gündem maddeleri şöyle:

1. Açılış ve yoklama.

2. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan. Özel İdare İş Merkezi 1. kat 27. 28, 29. 30, 31 ve 35 nolu bağımsız bölümlerin. Çobanlar Tapu Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

3. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı. 2.626.10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan. Özel İdare İş Merkezi 2. kat 45. 46. 47 ve 52 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Nüfus Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

4. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı. 2.626.10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan. Özel İdare İş Merkezi 2. kat 40 nolu bağımsız bölümün. Çobanlar Milli Emlak Şefliği adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

5. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626.10 m2 yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan. Özel İdare İş Merkezi 3. kat 63. 64. 65, 66. 67. 68, 69 ve 70 nolu bağımsız bölümlerin. Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

6. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı. 2.626.10 m2 yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan. Özel İdare İş Merkezi 3. kat 56. 57. 58. 59. 60, 61.62 ve 63 nolu bağımsız bölümlerin. Çobanlar Kaymakamlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

7. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626.10 m2 yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde yer alan Özel İdare İş Merkezi 2. kat 36. 37, 38, 39. 41. 42. 43 ve 44 nolu bağımsız»bölümlerin, Çobanlar Mal Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

8. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 12 adet kadro değişikliği konusunun görüşülmesi.

9. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyünde yer alan 144 ada. 61 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın, oyun alanı olan mevcut imar durumunun, konut alanı olarak değiştirilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

10. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyünde yer alan 3172 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın yolda kalması nedeniyle plan değişikliği yapılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

11. İlimiz Dinar İlçesi Göçerli Köyünde bulunan, taşınmaz maliki Bayram DEMİREL' den Köy Tüzel Kişiliğince 29 yıl süreliğine kiralanan 33 parsel numaralı. 28.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 425,00 m2 yüzölçümlü kısmı üzerine, İl Özel İdaresi tarafından kurulan, kantar ve müştemilatının, "köylünün hizmetlerinde" kullanılmak amacıyla. Göçerli Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

12. İlimiz Bayat İlçesi Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 405 ada 15 parsel numaralı, 19121 m2 yüzölçümlü üzerinde 2 katlı kargir bina bulunan ve Kaymakamlık hizmetlerinde kullanılan taşınmazın, Bayat Kaymakamlığı adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

13. İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait. 719 ada 11 parsel numaralı, 2.626.10 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki. Özel İdare İş Merkezi binası zemin katında yer alan 1, 2. 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı işyerlerinin, kiraya verilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

14. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyünde yer alan, tapusunda Fatih Mahallesi Beşdere Mevkii, 171 ada. 241. 244, 245. 246 ve 257 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Malaklar İnşaat Taahhüt Gıda Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait. toplam 38.700.00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) amaçlı hazırlanan, İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

15. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Çevrepınar Köyünde yer alan, tapusunda Kabaktepe Mevkii. 122 ada 1 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Kaya elektrik Elektronik Bilgisayar Cihazları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 13.434,82 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan, İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

16. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyünde yer alan, tapusunda Kaklık Deresi Mevkii 171 ada. 252, 254. 255 ve 256 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Çedsan İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 18.500.00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan. İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi

17. İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Bozan Köyünde yer alan, tapusunda 519 parselin mevcut imar durumunda plan notu değişikliği amacıyla hazırlanan, İmar Planı Değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

18. İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Karayokuş Köyünde yer alan, tapusunda 118 ada 16 parselin içinden 7.00 metrelik yaya yolu geçirilmesi amacıyla hazırlanan, İmar Planı Değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

19. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Akin Köyü Karaçakır Mevkii. 296. 303. 304. 305. 306. 308. 319. 320 ve 321 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Alfa Solar Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait. toplam 187.600,00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan. İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi

20. İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Çığrı Köyünde yer alan, tapusunda Orta Mahalle Mevkii. 123 ada 4 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Medet KARAKURT ve müştereklerine ait 1404.60 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Küçük Sanayi Alanı" amaçlı hazırlanan, İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi

21. İlimiz Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyünde yer alan 432 parselin bulunduğu adada ayrık nizam olan imar durumunun bitişik nizam olarak değiştirilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

22. İlimiz Çay ve Bolvadin İlçeleri ile Dişli ve Özburun Beldelerine içme kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili olarak imzalanan protokol gereği. Çay Barajı ve Bolvadin İçme suyu temini projesi kapsamındaki köyler için. İl Özel İdaresi payına düşen hissenin geri ödemesi için, ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

23. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi.

24. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi.

25. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.