Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

İlan olunur.

03 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-

Bir önceki toplantıya ait (15 Mart 2023 tarihli) olağanüstü Meclis toplantısı tutanak özetinin oylanması.

2-

Belediyemiz 2022 Yılı iş ve işlemlerine ait Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.

3-

Belediyemiz 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

4-

Daimi Encümen Üyeliklerine gizli oyla 3 üye seçimi.

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi.

 

6-

Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili talepler hakkındaki teklif.

 

7-

03 M 0270 Ticari Plakanın Hüseyin YILDIZ’ın üzerinden Kemal KILINÇ’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.

 

8-

03 T 0089 Ticari Plakanın Levent YEŞİLÇAY’ın üzerinden Abbdullah ÖRENKAYA’nın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.

 

9-

03 M 0235 Ticari Plakanın İskender ARSLAN’ın üzerinden Mehmet CEYLAN’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkında teklif.

 

10-

03 M 0170 Ticari Plakanın Metin OLAK’ın üzerinden Hakan GENÇ’in üzerinde devir edilmesi hakkında teklif.

 

11-

03 S 0333 Ticari Plakanın Bekir USLU’nun üzerinden Mehmet SEV’in üzerine devir edilmesi talebi hakkında teklif.

 

12-

İlimiz Merkez Akçin Mahallesi, 412 Ada 1 ve 93 Parseller ile 413 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49 ve 50 Nolu Parsellerin bulunduğu bölgede imar plan tadilatı yapılması hakkında teklif.

 

13-

İlimiz Merkez Kanlıca Mahallesi, 1865 Ada 10 Nolu Parsele Hz. Ömer Camii Kur’an Kursu ve Müştemilatı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

14-

İlimiz Merkezinde mevcut uygulama imar planlarında yapılaşma, teknik altyapı, kadastral durumlardan oluşan olumsuzlukların giderilmesi için imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

15-

İlimiz Merkez Akçin Mahallesi, 492 Ada  13 Parselin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

16-

İlimiz Ali İhsan Paşa Mahallesinde bulunan Sağır ve Dilsizler Okulunun güneyindeki 481 ve Palmiye Sokaklarının olduğu bölgede imar plan tadilatı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

17-

İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi, 4847 Ada 3, 4 ve 5 Nolu Parsellerin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu

 

18-

İlimiz Merkez Yunus Emre Mahallesi, 539 Adanın çevresinde teknik alt yapı çalışmalarından dolayı imar plan tadilatı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

19-

Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 585 sayılı kararına ilave olarak otopark bölgelerinde imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu

 

20-

İlimiz Merkezinde yapılan inşaat imalatlarının asma kat taban alanı oranının plan lejantında düzeltilmesi hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

 

21-

İlimiz Merkez Akçin Mahallesi, 417 Ada 1, 2 ve 3 Parsel Nolu taşınmazların bulunduğu alanda 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı için koruma amaçlı imar plan düzenlemesi yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu.

 

22-

Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi