Şuhut Belediye Başkanı ve Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Recep Bozkurt'un CHP milletvekilinin atıksu arıtma tesisimiz hakkındaki iddialarına cevabı...

"
08.01.2022 tarihinde CHP mv. Burcu Köksal ve CHP Şuhut ilçe yönetimi Şuhut Çevre Hizmetleri birliğine bağlı atık  su arıtma tesisimizi izinsiz,habersiz bir şekilde adeta baskın yapar gibi ziyaret etmiş ve her zaman yaptıkları gibi tesisimiz hakkında da zan altında bırakacak doğru olmayan ifadeler ve açıklamalarda bulunmuşlardır.

2010 yılında bakanımız Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun çevre ve orman bakanı iken talimatları ile bakanlığın teknik ve finansman desteği alınarak atık su arıtma tesisi tarafımızca yapılmış ve  faaliyetlerine başlamıştır.şuhut ilçe merkezimiz ve tesise bağlı 14 köyümüzün evsel nitelikli atık sularını tesisimiz arıtmaktadır.şuhut çevre hizmetleri birliğimiz şuhut belediyesi ve afyonkarahisar il özel idaresinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Fakat tesisimizin daha kapsamlı çalışabilmesi için belediyemiz tarafından çevre mühendisi murat şimşek birlik müdürü olarak görevlendirilmiştir .

Tesisimiz Şuhut Belediyesinden tahsil ettiği atık su arıtma bedeli ve il özel idaresinden aktarılan yıllık paylarla işletilmektedir.bu 2 kurumdan aktarılan paylar haricinde birliğimizin ve tesisimizin başka bir rutin geliri yoktur.şuhut belediyesinden 2021 yılı içerisinde aylık ortalama 30.000tl, Afyonkarahisar il özel idaresinden aylık ortalama 15.000  tl para aktarılmaktadır. Bu kapsamda aylık ortalama gelirimiz 45.000tl, yıllık toplam gelirimiz;540.000 tl dir.

2021 yılında toplam giderimiz ise yıılık 660.000 tl dir. Aylık ortalama 30.000 tl elektrik gideri, 3 çalışan personelin aylık personel gideri  25.000 tl olup aylık giderleride topladığımızda aylık ortalama toplam giderimiz 55.000 tl dir.aradaki 10.000 lik  gelir gider farkı sağlanan diğer hibe ve desteklerle kapatılmıştır.2010 yılından itibaren sorunsuz çalıştırılan tesisimiz 2015 yılında 2 kez büyük sel felaketine maruz kalması sonucunda büyük hasar almıştır.bu hasardan kaynaklanan sıkıntılar özverili çalışmalarımız neticesinde kısa sürede giderilmiş olup 7/24 esasına uygun olarak çalışmaya devam etmiştir.son zamanlarda tesisimiz gerek 10 yıldır aralıksız çalışmasından  ve gerekse uğranılan sel felaketi nedeniyle sık sık arızalanmakta ve tam kapasite çalıştırılamamaktadır.bu nedenle köklü bir revizyona ihtiyaç duyulmaktadır.bu revizyon kapsamında tesisimizin daha verimli bir şekilde   çalışmasını sağlayacak olan  bir çok ithal malzemenin yenilenmesi gerekmektedir.yapılan proje çalışmalarında bu revizyonun gerçekleşebilmesi için en az 1 milyon tl ye ihtiyacımız vardır.bu nakdi ihtiyacın karşılanması ve tesisimizin daha iyi çalışabilmesi için çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına ,afyonkarahisar il özel idaresine ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatlar yapılmış olup, atıksu arıtma tesisimizin revizyonuna en kısa zamanda başlanacaktır.

2002 den bugüne kadar ilçemize AK Partimiz sayesinde milyarlarca liralık yatırım ve hizmet yapılmıştır.bu devasa yatırımları görmeyen,şuhut’a hiçbir hizmet istemeyen ve şuhutumuzun adını hep karalayan açıklamalarda bulunan zihniyet gerek belediyemizi ve gerekse partimizi aslı astarı olmayan beyanatlarla zan altında bırakmaya ısrarla devam etmektedir.biz bu hizmet karşıtı zihniyetin her türlü olumsuz beyan ve tavrına karşı 13 yıldır olduğu gibi ömrümüzün sonuna kadar gönül verdiğimiz ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.