Evlilik ve yuvanın kurulması

Yüce Allah biz insanoğlunu eşref-i mahlûkat olarak yaratmış ve bizler için takdir ettiği bir zaman dilimini yaşamamız gayesiyle dünyaya göndermiştir. İnsana, insan onuruna önem veren, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğuna erişmesini amaçlayan, kısacası insanı merkeze alan bir dinin mensubu olan bizlerin en başta gelen sorumluluğu ise Rabbimizin bizlere bahşettiği o eşref-i mahlûkat vasfını muhafaza edebilmek ve O’nun rızasını kazanabilmek için gayret göstermektir.

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât, 49/13) buyurur Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de. Diğer bir ifadeyle biz insanoğlunu tek başına yaşayan değil, bir eşe, bir arkadaşa, dahası bir topluma ihtiyaç duyacak fıtratta yaratıp eşref-i mahlûkat olarak vasıflandırmıştır. Dolayısıyla yüce dinimiz İslam bireyselliğe değil toplumsallığa önem verir. Yani bir arada yaşama kültürünü, toplum olma anlayışını merkeze alır. Toplum olmanın en başta gelen unsurlarından birisi de hiç kuşkusuz ailedir, aile olmak, bir yuva kurmaktır.

Aile olmak, huzur bulmaktır; “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm, 30/21) ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi aile olmak huzur bulmaktır. Aile olmak, gündelik dünya koşuşturmasının yoğunluğunu ve yorgunluğunu dışarıda bırakmak, aile bireyleriyle birlikte nefes almaktır. Aile olmak sadece bir çatı altında yaşamak değildir. Aslında gerçek manada aile olmak, dört duvar ve bir çatıdan ibaret olan binayı bir yuvaya dönüştürebilmektir.

Cenab-ı Allah toplum olmanın ve neslini devam ettirmenin meşru zemini olarak sunmuştur bizlere aile olma lütfunu. Evlilik, farklı iki cinsin meşru zeminde bir olması, beraberce bir toplumda var olması, bir toplum inşa etmesidir aslında. Evlilik, bir yuva kurmanın, aile olmanın ilk ve en önemli adımıdır. Bu adım ne kadar dikkatli atılırsa iyi bir yuvanın kurulması da o kadar kolay olacaktır. Dolayısıyla, evlilikte ve yuvanın kurulması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli hassasiyetler vardır.

Yuva kurmak, her açıdan sağlıklı ve huzurlu bir aileye sahip olmak için evlenmeye niyetlenen bireylerin eş seçiminde önceliği sadece maddiyat, mevki ve makam sahipliği olmamalı, düzgün bir karakter ve güzel ahlakla beraber maneviyatta olmalıdır. Dolayısıyla bir yuva kurarken, zengin olmayı, lüks ve şatafatlı bir hayat yaşamayı değil, huzur bulmayı, mutlu olmayı, manevi anlamda dolu dolu bir hayat yaşayabilmeyi öncelememiz, sağlıklı bir yuva kurmamızın en büyük etkeni olacaktır.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır.” (Ebû Dâvud, Nikâh, 32) Yani bizlere huzur getirecek olan şey, lüks ve israfla gerçekleştirilen düğün merasimleri, lüks eşyalarla doldurulmuş büyük evler değil, bilakis o evleri bir yuvaya dönüştüren bireyler olabilmemizdir.

Yuvanın kurulması aşamasında ebeveynlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Evlatlarının aile olma yolunda çıkacakları bu yolda onlara en büyük destekçi, en önemli yol arkadaşı ve zor zamanlarında da sığınılacak liman olduklarını onlara hissettirmeleri sağlıklı bir yuva kurmada gençlere rehberlik edecektir. Ailede, sevgi ve anlayışla birlikteliğin muhafaza edilmesinin son derece önemli olduğunu her fırsatta gençlere telkin eden kişiler olmalıdır büyüklerimiz. Dolayısıyla evlilik ve yuvanın kurulması ne kadar önemli ise, kurulan bu yuvanın devamlılığı, yani ailenin muhafazası da bir o kadar önemlidir.

İşte aile olmanın önemindendir ki Afyonkarahisar Valiliğimiz 2021 yılını aile yılı olarak belirlemiş ve bu kapsamda “2021 Afyonkarahisar Aile Yılı” projesini hayata geçirmiştir. Elbette toplum olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bu bağlamda; Valiliğimiz riyasetinde, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar, iş dünyası ve basın camiası da iş birliği içerisinde konuyla ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerdir.

İl Müftülüğü olarak biz de, söz konusu proje kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetlerle ilgili bir yıllık çalışma takvimi hazırladık. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu faaliyetleri ilimiz geneli tüm ilçe müftülüklerimizle beraber vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız.

Bu vesileyle, 2021 yılının öncelikle şehrimiz olmak üzere, ülkemiz geneli tüm ailelerimizin huzur ve mutluluğuna vesile olacağı, ailenin kurulması ve devamlılığının sağlanması adına bir farkındalığın oluşturulacağı bir yıl olmasını temenni ederim.


Sinan KAZANCI
Afyonkarahisar İl Müftüsü