Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Merkez'de 8 adet gayrimenkulü, dükkan, market, kuaför salonu vb. ihaleyle kiraya verecek.

İHALE İLANININ DETAYLARI ŞÖYLE:

01-) Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, K.D.V. hariç yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan gayrimenkullerden;
-1. 2. ve 3. sıradaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 01.09.2026 tarihine kadar;
-4. 5. 6. ve 7. sıradaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile;
-8. sıradaki gayrimenkul ise sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 24/02/2021 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.
 

S.
NO

MAHALLESİ
VEYA
MEVKİSİ

 
ADA PAR
SEL
CİNSİ /
VASFI

BÖLÜM
NO
ALANI-
YILLIK MUH.
BEDELİ (₺)
GEÇİCİ
İHALE
TEMNTI (₺)
1- Dumlupınar Mahallesi
(Kadınana İmam
Hatip Okulu yanı)
- - Dükkân 23 (2/19A) 6,38- 12.000,00- 360,00-
2- Dumlupınar Mahallesi
(Kadınana İmam
Hatip Okulu yanı)
- - Dükkân
(Kunduracı)
26 (2/21A) 6,38- 12.000,00- 360,00-
3- Akçin Mahallesi
(Köy Garajı Mevkii)
331 2 Market 1 351,00- 80.000,00- 2.400,00-
4- Fakıpaşa Mahallesi
(Yağ Hali İçi)
685 1 Dükkân 7 18,45- 4.000,00- 120,00-
5- Güvenevler Mahallesi
(Hanımlar Lokali 1. Kat)
1839 4 Kuaför
Salonu
- 27,47- 4.500,00- 135,00-
6- Güvenevler Mahallesi
(Hanımlar Lokali 1. Kat)
1839 4 Güzellik
Salonu
- 21,10- 4.500,00- 135,00-
7- Çetinkaya Mahallesi
(Araç, Bakım,
Onarım ve
Depolama Yeri)
4331 1 Arsa - 2.354,00- 10.250,00- 307,50-
8- Yenice Mahallesi 1230.
Sokak Toptancı
Hal Müdürlüğü
333 1 İşyeri 49 (Z-5) 199,00- 9.990,00- 299,70-

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 24.02.2021tarihinde saat 10:00’ a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için) (Sebze veya meyve toptan ticareti
ile iştigal etmesi)
06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-) Şartname Bedeli Makbuzu ( ₺50,00-)
08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için)(Sebze veya meyve toptan ticareti
 ile iştigal etmesi)
06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-) Şartname Bedeli Makbuzu( ₺50,00-)
08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
 
  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.