Afyonkarahisar Belediyesi, mülkiyeti Belediyeye ait olan ait olan Ertuğrul Gazi, Battalgazi ve Karşıyaka Mahallelerinde bulunan 4 adet arsayı satışa çıkarı.

A aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan, imar planlarımızda da konut alanında kalmakta olan toplam 4 (dört) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 26/06/2024 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.    

S.
NO
MAHALLE ADA PARSEL ALAN
(m²)
VASFI İHALE SAATİ MUHAMMEN
BEDELİ - ₺
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ₺
1- ERTUĞRULGAZİ 4510 2 7.381,95- Arsa 14.20 46.137.188,00- 1.384.115,65-
2- ERTUĞRULGAZİ 4510 3 7.382,33- Arsa 14.30 46.139.563,00- 1.384.186,90-
3- BATTALGAZİ 3576 3 11.358,46- Arsa 14.40 114.720.446,00- 3.441.613,40-
4- KARŞIYAKA 5205 4 1.443,23- Arsa 14.50 11.877.783,00- 356.333,50-

 İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Afyon'da yılsonu şenliği düzenlendi Afyon'da yılsonu şenliği düzenlendi

Ertuğrulgazi, Battalgazi ve Karşıyaka Mahallelerindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 26/06/2024 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Editör: Birinci Editör