Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 01 HAZİRAN 2021 SALI günü saat 18.00 'da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Toplantıya koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmeyecek. 

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'ın Afşar köyünde Ağaç Bayramı coşkusuAfyonkarahisar'ın Afşar köyünde Ağaç Bayramı coşkusu

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 01 HAZİRAN 2021 SALI günü saat 18.00 'da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Toplantıya koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmeyecek. 
 

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

İlan olunur.

GÜNDEM

 1-Bir önceki toplantıya ait (Mayıs Ayı) Meclis tutanak özetinin oylanması. 

 2-İlimiz Merkez Hattatkarahisar Mahallesi, 960 Ada, 106 Numaralı Parselde  imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.

 3-Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.

GÜNDEME ALINACAKLAR

03-01-İlimiz Merkez Akçin Mahallesi, 431  Ada 3 Nolu Parsele ticari amaçlı ilave imar planı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

04-02-İlimiz Merkez Çetinkaya  Mahallesi, 3299 Ada 1 Nolu Parselin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

05-03-İlimiz Merkez Zafer Mahallesi, 122 Ada 28 ve 30 Numaralı Parselde bulunan Cezaevinin olduğu bölgede  imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

06-04-İlimiz Merkez Hamidiye Mahallesi, 300 Ada 61 ve 67 Nolu Parsellerin olduğu bölgede imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

07-05-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi, 4612 Adasının kuzeyinde cami alanı belirlenmesi hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

08-06-İlimiz Merkez Ali ihsan Paşa Mahallesinde Belediyemiz İtfaiyesine yer belirlenmesi hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

09-07-Hasan Karaağaç Mahallesi Muhtalıp Mevkiinde, Belediyemiz mücavir alanı içerisinde kalan kısımlarına ihtiyaca binaen kanalizasyon hattı yapılması hakkında teklif.

10-08-Belediyemizce satışı yapılan kuru tip su sayacı satış bedelinin yeniden belirlenmesi hakkında teklif.

11-09-İlimizdeki bazı derneklere tahsisi yapılan gayrimenkullerimizin tahsislerinin iptal edilerek, söz konusu derneklerin talepte bulunmaları halinde belediyemizce ortak hizmet projesi yapılması, bu hususta hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif.

12-10-Şehrimizin tarihi, kültürel değerlerini toplumun her kesimine aktarmak, geçmişimizi tanıma, genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, vatandaşlarımızın tarihe olan ilgilerini artırmak amacıyla belediyemizce “Yerel Tarih Yarışması” düzenlenmesi, dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesi hakkında teklif.

13-11-Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası, sinyalizasyon ve trafik ile ilgili talepler hakkında teklif.

14-12-Servis araç plakalarının (S plakası) boşta bekletme sürelerinin 1 yıldan 3 yıla uzatılması talebi hakkında teklif.

15-13-Sahipata Minibüslerinin 2. Küçük Sanayi hattı güzergahında değişiklik yapılması talebi hakkında teklif.