Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Üçlerkayası Köyü  Keçili Mevkiinde 7  Kara Akbaba, zehirli yem kullanılarak öldürüldü.


Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:Akbabalar ekolojik sağlığın   korunmasında önemli rol oynayan,   yeryüzündeki leşleri temizleyerek   salgın hastalıkların yayılmasının   engelleyen son derece faydalı   kuşlardır. Yeryüzünden sayılarının   azalmaları salgın hastalıkların   yayılımının hızlanması anlamına   gelmektedir.  Dünya üzerinde yaşayan 23 akbaba   türünün 4’ü Türkiye’de   gözlemlenmektedir. Türkiye’deki   akbabaların en irisi olan Kara   Akbaba, Uluslararası Doğayı Koruma   Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan   kırmızı listesine göre Neredeyse   Tehdit Altında (NT) sınıfında   bulunan bir kuş türüdür. 

 03/04/2021 tarihinde gelen ihbar üzerine, av koruma ve  kontrol ekibimiz tarafından Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Üçlerkayası Köyü,  Keçili Mevkiine gidilmiştir.  Mahallinde yapılan inceleme neticesinde, 7 adet Kara Akbabanın tahminen 3 - 4  gün önce gerçekleşmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Gerek arazi incelemesi, gerekse de hayvanların gözle muayenesiyle ölüm  nedenlerinin belirlenemeyeceği, konunun uzmanlarınca tetkiki neticesinde karar  verileceği kanaati sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına konu hakkında bilgi  verilememiş olup, Akbabaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla, aynı gün  Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne  (AKÜREM) teslim edilmiştir. 

AKÜREM’de yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün  sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu görülmüştür. Zehir türünün tespiti  amacı ile alınan örnekler 05/04/2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik  Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir. 

AKÜREM Müdürü, Üçlerkayası Köyü Muhtarı, İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı  ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel  Müdürlüğü taşra birimi görevlilerince 06/04/2021 tarihinde ölümlerin  gerçekleştiği alanda yapılan inceleme ile de; Kara Akbabaların yiyecek olarak  tüketebileceği leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem vb. herhangi bir bulguya  rastlanılmamıştır.  

Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmaları  devam etmektedir.  Ölüm nedeninin Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez  Araştırma Enstitüsünce belirlenmesi ve faillerin belirlenebilmesini takiben; ilgililer  hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21 inci maddesi ikinci fıkrasında yer  alan ‘’ av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler,  iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ amir hükmü gereğince işlem  yapılacaktır.  Doğada her canlı birbirinin varlığına bağlı   olarak yaşamaktadır. 

Besin Zinciri (Besin Ağı) olarak adlandırılan bu   doğa yasasına göre, insanların doğada   yapmış olduğu bir müdahale sistemin başka   bir noktasında öngörülmeyen ve tamiri   mümkün olmayan hasarlara yol   açabilmektedir.  Kurtlarla mücadele amacıyla doğaya bırakılan   zehirli bir yemin, hangi canlıya etki edeceği,   nasıl sonuçlanacağı bilinememektedir.  

Bu kapsamda doğaya bırakılan zehirli yemlerin yaban hayatı üzerinde olumsuz  etkilerinin dikkate alınması ve bu hususta vatandaşlarca gerekli hassasiyetin  gösterilmesi gerekmektedir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.