Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, 2023 seçimlerine yönelik yurt çapında başlattığı ‘Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’, ‘Aday Belli Karar Net’ temalı mitingler ve ‘Köyüm Benim’ başlıklı taşra ve kırsal programlarının ardından “Komşum Nasılsın?” ziyaretlerine başlayacaklarını belirtti. Başkan Kocacan ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençliğe önem verdiklerini söyledi.

Gözden kaçırmayın

Afyon'da 4 beldeye doğalgaz müjdesi!..Afyon'da 4 beldeye doğalgaz müjdesi!..

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, 2023 seçimlerine yönelik yurt çapında başlattığı ‘Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’, ‘Aday Belli Karar Net’ temalı mitingler ve ‘Köyüm Benim’ başlıklı taşra ve kırsal programlarının ardından “Komşum Nasılsın?” ziyaretlerine başlayacaklarını belirtti. Başkan Kocacan ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençliğe önem verdiklerini söyledi.

 

“Komşum Nasılsın?” buluşmaları hakkında bilgiler veren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, “Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 Haziran’ında yapılacak seçimler dolayısıyla geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı halkla buluşma ve toplumsal danışma toplantılarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürmektedir. MHP'nin 2023 Seçimlerine yönelik yurt çapında başlattığı ‘Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’, ‘Aday Belli Karar Net’ temalı mitingler ve ‘Köyüm Benim’ başlıklı taşra ve kırsal programların ardından ‘Komşum Nasılsın?’ ziyaretlerine başlıyoruz. ‘Komşum Nasılsın?’ başlıklı ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Teşkilatı olarak, müstakil apartmanlardan sitelere, mahallelerden semtlere kadar, il genelinde tam saha yayılmak suretiyle hane hane dolaşmaya başlayacağız. Bütün bu etkinliklerde milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh; heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi arttırmıştır”

 

“2023 Haziran’ında zafer, Hakk’a inananların ve haklıların olacaktır”

“Komşum Nasılsın?” buluşmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kocacan, “‘Komşum Nasılsın?’ ziyaretlerinin sohbet gündeminde; ekonomik sorunlardan iç politikaya, uluslararası ilişkilerden terörle mücadeleye, Cumhur İttifakının başarılarına kadar bütün hususlar yer alacaktır.  Teröre verdiğimiz şehitlerin intikamını almak için kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak’a ve Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonları ‘ABD’nin haberi var mı?’ diyerek değersizleştiren vatan ve millet sevgisinden nasibini almamış siyasetçi müsveddelerinin karanlık yüzleri ifşa edilecektir. Terörle mücadeleyi seçim yatırımı olarak gören aklı evvellerin; milletçe birlik ve beraberlik hâlinde, dayanışma içinde bulunmamız gereken şu günlerde ısrarla neden HDP'ye destek vermeye devam ettikleri anlatılacaktır. İktidar hırsı ve siyasi ikbal uğruna 6+1’lik “İP”te oynayıp milletimizi aldatmaya kalkan cambaz politikacıların maceraları hikâye edilecektir. Türkiye’nin güvenliği açından hassas günlerden geçerken, birlik ve beraberliğimiz, bekamız ve geleceğimiz için Cumhur İttifakının nasıl hayati bir fonksiyon icra ettiği ısrarla, sabırla dillendirilecektir. İnanıyoruz ki 2023 Haziran’ında zafer, Hakk’a inananların ve haklıların olacaktır."

 

“Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine destek olmalıyız”

Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençliğe önem verdiklerini söyleyen Başkan Kocacan, “Yakın siyasi tarihimiz incelendiğinde siyasi kültür ve tercih açısından en önemli unsurlardan birisi olarak aile ve çevre öne çıkmaktaydı. Ancak günümüz gençliği sosyal medyanın etkisi giderek artmaktadır. Bu çerçevede sosyal medyanın genç nüfus üzerindeki etkisi dikkate alındığında sosyal medyada gerçekleşen dezenformasyonların ve provokasyonların önlenmesi ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi giderek artmaktadır. Günümüzde DEAŞ bunun en canlı örneği olmuştur. Dolayısıyla genç kuşağı, sosyal medya ağları içerisinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri noktasında nitelikli bir medya okuryazarlığı derslerinin verilmesi gerekmektedir. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine destek olmak, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her bir alanında etkin katılımlarını sağlamak amacımızdır. Bağımsız karar alan, sorumluluklarına sahip çıkan, yeteneklerinin farkına varan, hayal kuran, farklılarla temas eden, insana ve çevre ye iliş kin üretken, ilgi ve hassasiyet sahibi, geleceği şekillendirmeye hazır bir gençliğin güçlendirilmesi, desteklenmesi öncelikli hedefimizdir”

 

“Genç nüfusun ihtiyaç ve beklentileri”

Başkan Kocacan, genç nüfusun ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yapılan araştırmaları da maddeler halinde paylaştı.

• Gençlerin kendi ayakları üzerine durabilen, katılımcı, özgüvene sahip bireyler olmalarının önü aile kurumunun kendini geliştirmesinden geçmektedir.

• Türkiye’de genç girişimcilerin sayısı dünya ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Bu konuda devlet genç girişimcileri desteklemeli, teşvik programlarını artırmalı ve teşvik programlarının reklamını iyi yaparak, tüm Türkiye’deki gençlere duyurulmalıdır.

• Meslek liseleri ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde tekrar ele alınmalı ve ara eleman ihtiyacı karşılanarak, genç işsizliğin önüne geçilmeye çalışılmalıdır. 

• Üniversite öğrencilerinin talep ve düşüncelerini düzenli şekilde aktarabilecekleri “iletişim kanalları” kurulabilir.

• Gençler, üniversitedeyken iş dünyası ile tanıştırılmalıdır. Gençlerin iş piyasasına farkındalığı arttırılmalıdır.

• Partiler-üstü bir eğitim politikası oluşturulmalı ve eğitimde süreklilik sağlanmalıdır.

• Türk Dünyası Üniversiteleri arasında öğrenci değişimi yapılmalı ve her yıl bir ülkenin üniversitesinde Türk Dünyası Kültür Festivalleri düzenlenmelidir.

• Türk Dünyası gençleri arasında tanışmayı ve dayanışmayı ve etkileşimi de güçlendirmek amacıyla her 4 yılda bir Türk Devletleri Gençlik Olimpiyatı yapılmalıdır.

• Gençlik Politikaları Araştırma Merkezi kurularak gençlik için eğitim, istihdam, sanat, spor ve kültür gibi alanlarda saha çalışmaları da dâhil olmak üzere araştırmalar yapılarak millî projeler üretilmelidir.

• Gençler-üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak yöntemler uygulanmalıdır.

• Girişimci genç nüfusun desteklenmesi amacıyla genç istihdam fuarları ve kariyer tanıtım programları kurulmalıdır.

• Genç nüfusun kültürel etkinliklerde yer alması amacıyla Ulusal Gençlik Kültür Festivalleri yapılmalıdır.