Aile dizimi nedir? Sorusunun yanıtını merak ediyor musunuz? Özellikle aile-evlilik-çift-ilişki terapileri kapsamında benimsenen bir yaklaşım olan bu terapi yöntemini merak ediyor olmanız oldukça normal!

 

Eğer heyecandan duramıyor ve hazırsanız, bütün soru işaretlerinizi gidermeye başlayalım!

 

Aile Dizimi eğitiminin devamında detayını öğrenebileceğiniz bilgiler aşağıdaki başlıklar kapsamında size sunuluyor:

*Aile dizimi nedir?

* Aile dizimi  Kökeni

* Aile dizimi Nasıl yapılır?

*  Aile Dizimi Türleri nelerdir?

* Nasıl etki gösterir?

* Aile Dizimi Terapisinin faydaları nelerdir?

*Aile sisteminin zedelenmesine neden olan travmatik olaylar

*Hangi rahatsızlıklarda kullanılır?

*Amacı nedir?

*Terapi süreci nasıldır?

*Kimler gitmeli?

*Kimler uygular?

*Diğer terapilerden farkı nedir?

*Terapi ne kadar sürer?

Eğitim içinde, bu konu hakkında en sık sorulan soruları yanıtladık.

Hazırsanız, bütün soru işaretlerinizi gidermeye başlayalım!

 

Aile Dizimi Nedir?

 

Bu terim, özellikle aile-evliliklerde ve çift terapilerinde kullanılan bir tedavi yöntemi için kullanılır. Özellikle aile sistemindeki dinamikler üzerinde kullanılan bir yaklaşımdır.

Aile dizimi nedir? Hala merak ediyor musunuz? Okumaya ve dinlemeye devam edin...

Bu yaklaşımı kullanırken, terapist, danışanın endişeleriyle ilgili dinamikleri harekete geçirmek için danışanı ile ilişkisi olmayan kişileri çeşitli aile üyelerinin rollerini üstlenir.

Bu teknik, bir dışavurumcu terapi biçimi olarak kabul edilir ve amaç, danışanın bir endişeyi aşmasına veya bir çatışmayı daha iyi kavramasına yardımcı olmaktır.

İlişkileri etkileyen stres faktörlerini ele almak ve onları iyileştirmek için bir aile-evlilik veya ilişkideki gizli dinamikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için tasarlanmış terapötik bir yaklaşımdır.

Bu alternatif yaklaşım, tedavi arayan kişilerin endişelerine farklı bir perspektiften bakmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca terapistler, geleneksel terapi ile tedavi edilmesi zor olan sorunlar için bir tedavi olarak bu yaklaşımı önerebilir.

Sorunların şimdi ve burada strese neden olmak için nesiller boyunca süzüldüğü fikrine dayanan bir terapi türüdür. Duygularımızı ve algılarımızı bir “bilme alanı” nda incelediğimizde, acıya neden olan ailesel kalıplardan kurtulabiliriz. Bu yaklaşımın alıştırmaları ile aile dizim üzerinde çalışmak, sorunlarımızın nedenini bulmamıza ve çözmemize yardımcı olur.

Aile Dizimi Kökeni Nedir ?

 

Bu yaklaşım, bir terapistin danışanın aile geçmişi, dinamikleri ve olası işlevsiz kalıpları hakkında içgörü ve bilgi edinmek için kullanabileceği terapötik bir müdahaledir. Alman terapist Bert Hellinger bu müdahaleyi Gestalt terapisi, psikodinamik terapi ve diğer eklektik terapi etkilerin bileşenlerine dayanarak geliştirmiştir.

Günümüzde diğer birçok terapist hem ilişki hem de bireysel sorunların tedavisi için ya tek uygulamaları olarak ya da alternatif bir terapi olarak aile dizimi yöntemini kullanmaktadır.

Bert Hellinger, bu kavramı yarattığını iddia etmese de çalışmaları bugün bilindiği üzere bu spesifik tedavinin temel taşıdır. Hellinger, Güney Afrika'nın Zulu halkıyla misyoner olarak çalışırken, bu farklı kültürün nasıl tedavi sağladığını ve aileden kaynaklanan sorunları nasıl çözdüğünü gözlemledi. Ayrıca Zulu ruhani törenlerinin Katolik Ayini ritüellerine çok benzediğini fark etti. Bu etkiler, daha sonraki bir aile dizilimi yaklaşımı geliştirmesinde rol oynadı.

 

 Aile Dizimi Nasıl Yapılır?

 

Bu terapinin bir oturumu, tipik olarak, akraba olmayan bir grup bireyden oluşan bir atölyede gerçekleşir. Grubun üyeleri, bir zorluk veya endişe sunan kişinin veya çiftin akrabalarını temsil eder. Arayan veya grup yöneticisi olarak adlandırılan, sorunun çözümünü arayan kişi, bu temsilcileri seçer ve onları bireyin bir akrabası olarak konumlandırır, ayrıca tamamlamak için arayan kişinin yerini alacak bir kişiyi seçer.

Akrabaları temsil etmek için diğer bireylerin kullanılmasının içteki uyumsuzluğu aydınlattığına inanılır ve aile üyesi olarak yer alan bireylerin rollerini üstlendikleri kişinin duygularını hissedip yaşayabileceklerine inanılır. 

Temsilciler çok az konuşsa da süreçten kaynaklandığına inanılan bilme duygusunun katılan herkes tarafından açıkça görüldüğü söylenmektedir. Arayıcı, duruma yeni bir bakış açısı kazandırmak için dışarıdan izler. Dizim üyelerinden hiçbiri arayıcıyı tanımaz veya arayıcı tarafından ortaya atılan temel sorunların farkında değildir. Ancak genellikle doğrudan bireyin durumuyla ilgili belirli duygu ve hislerin farkındalığını bildirirler.

Yönetici, üyelerden özellikle ailenin diğer üyeleriyle olan ilişkilerinde ne hissettiklerini açıklamalarını isteyebilir. Bu, ele alınan konuyla açıkça bağlantılı olabilecek belirli duygulara ve ilişkisel yönlere ışık tutabilir.

 

Aile Dizimi Türleri Nelerdir?

Bu terapinin geleneksel uygulaması, müşterinin akrabaları olarak yer alan insanları içerdiğinden, genellikle bir grup ortamında yapılır. Grup üyeleri sırayla ana müşteri olabilir ve birbirlerinin akrabalarını temsil edebilir.

 

Aile dizimi terapisi kaç kişi ile yapılır?

Sorusunun yanıtını da böylelikle verebiliriz. Bu özel yaklaşım, genelde hastanın kendisi ve bir grup diğer kişilerle uygulanan bir yaklaşımdır. Bunun dışında, bu terapi yöntemini 2 türde değerlendirmek mümkündür. Sizler için bu 2 türü de aşağıda anlattım:

 

 Grup

Bu türde, terapist, akrabaların ve üyelerin duruşunu, pozisyonunu ve sözlerini yönlendirir, ancak bazen aktivite çok az konuşmayı içerir. Danışan, dizimdeki akrabalarıyla doğrudan etkileşime girebilir veya bir kenara çekilip etkileşimlerin gelişmesini izleyebilir.

 

 Bireysel

Bu terapi, bireysel olarak da yapılabilir. Danışan, çeşitli üyeleri temsil etmek için oyuncaklar veya heykelcikler kullanabilir. Ayrıca, bir kum tepsisi veya başka yaratıcı terapi tekniği kullanabilir. Benzer şekilde, soy ağaçlarını çizmek ve ev içerisindeki çeşitli dinamikleri belirtmek için sanat terapisi tekniklerini kullanabilirler.

Bireysel kümeler, danışanın diğer fiziksel insanlarla ilişki veya evlilik etkileşimlerini canlandırmasına izin vermez, ancak terapist ve danışan, ilişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için daha uzun bir süre boyunca birlikte çalışabilir.

Ek olarak, bazı danışanlar grup ortamına katılma konusunda kendilerini rahat hissetmeyebilir. Her iki seçenek de müşterinin ilişkilerine içgörü sağlamada faydalı olabilir.

 

Aile Dizimi Nasıl Etki Gösterir?

 

Aile dizimi nedir? Nasıl etki gösterir?

Çeşitli akıl sağlığı sorunları için kanıta dayalı bir tedavi olarak bu yaklaşıma yönelik araştırmalar maalesef sınırlıdır.

Mevcut literatürün bir analizi, incelenen 12 çalışmanın 9’unun ölçtükleri sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak kanıtların niteliği ve niceliği düşük olabilir.

Genel tedavi sonuçlarıyla ilgili veriler karışık olsa da bu terapi yaklaşımı ruh sağlığı ve sinir farklılığı konusunda damgalanma duygularını azaltabilir; özellikle, otistik çocukların ebeveynleri, bu yöntemi kullanarak damgalanma duygularının üstesinden gelebilirler. Eğer Aile Dizimi hakkında bilgi almak istiyorsanız bana 0544 724 3650 den mesaj atabilir veya arayabilirsiniz.

Bu nedenle, kısaca, bu yaklaşımın istatistiksel olarak olumlu etkiyle sonuçlandığı söylenebilir. Özellikle ev içerisindeki ilişki dinamiğine yansıyan etkisinin çoğunlukla olumlu geri dönütlerle sonuçlanmasından da bahsedilmelidir.