Hasan Arslan, TBMM'de şehir hastanelerini anlattı Hasan Arslan, TBMM'de şehir hastanelerini anlattı

İldeki iş dünyasının temsilcileri, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticilerle bir araya gelerek şehrin yatırım ve üretim potansiyelini ele aldılar. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve bazı milletvekilleri de katıldı. Toplantıda, sanayi bölgelerine yapılacak yatırımların yanı sıra, şehirdeki sanat ve kültür varlıklarının da değerlendirilerek entegre bir kalkınma stratejisi geliştirilmesi üzerinde duruldu. Eskişehir'in zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bilim, sanat ve üretim faaliyetlerinin birleştirilmesi için yeni projelere önem verildi. Toplantıda özellikle istihdamın artırılması ve şehrin refah düzeyinin yükseltilmesi hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar belirlendi. Şehrin mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılması konusunda mutabakata varıldı. Bu toplantının, Eskişehir'e yönelik gelişim planlarının temelini oluşturması ve uzun vadede ekonomik ve sosyal açıdan pozitif etkiler yaratması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi