Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Felsefi, Kelami ve Fıkhi Yönleri Açısından Deizm Paneli düzenlendi.

Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Felsefi, Kelami ve Fıkhi Yönleri Açısından Deizm Paneli düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emin Uz’un gerçekleştirdiği panelde, Dr. Öğr. Üyesi Ersan Özten, Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar Kaya ve Arş. Gör. Dr. Enes Taş panelist olarak yer aldı.

Deizm aklı, fıtratı ve vahiy kavramını yok sayar

Panelin açış konuşmasını gerçekleştiren panel moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Emin Uz, deizmin bir kılıf olarak görüldüğünü ifade etti. Uz, “Diyorlar ki yaratıcı bir hava gibidir, bizi yaratmıştır ve içimizdedir. Ancak hava gibi köşebentleri yoktur. Biz yaratıcıyı kabul edelim ama bize haram demesin, şu yasak demesin, yani müessese olarak bir peygamber göndererek bizim dünya hayatımızı şekillendirecek boyutta olmasın diyen bir fikir akımıdır deizm. Burada sünnetüllah kaidesinin oturmuş olduğu temel ilkeler olan akıl, fıtrat ve vahiy üçlüsü içerisindeki ilişkileri yok sayan, bunları birbirleri arasında önceleyen bir fikir akımını görmek mümkün. Ancak bizim temel İslami prensiplerimizde bunların hiçbirisi diğerine tercih edilen kavramlar değildir” dedi.

Panel öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi