"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Polis Haftası'nı kutladı" "Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Polis Haftası'nı kutladı"

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) birçok fakülte ve yüksekokul bu destek programları kapsamında projelerini sunarak büyük bir başarıya imza attı. Özellikle 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda AKÜ'nün gösterdiği performans dikkat çekici. İlk dönemde 11 proje ile desteklenen üniversite, ikinci dönemde 54 proje başvurusundan 31'inin desteklenmesiyle %57'lik bir başarı oranına ulaştı.

Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Veteriner Fakültesi gibi çeşitli bölümlerden toplamda 34 proje TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenmeye layık görüldü. Bu projeler arasında sanayiye yönelik araştırmalar da bulunmakta olup, Teknoloji Fakültesinden 3 proje 2209-B kapsamında destek alacak.

Bu başarılar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında geleceğe yönelik umutlarını yeşertiyor ve genç araştırmacıların çalışmalarını teşvik ediyor. TÜBİTAK-BİDEB'in sağladığı bu desteklerle, üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmalara katkıları artarak devam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. dönem çağrısı destek hakkı kazananların listesi yayınlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) TÜBİTAK-BİDEB lisans ve ön lisans öğrenci projelerinden 2209-A kapsamında 31 proje, 2209-B kapsamında 3 proje olmak üzere toplamda 34 proje ile desteklenmeye hak kazandı. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında 2023 Yılı 1. dönem çağrısında toplam 11 proje desteklenirken, 2023 Yılı 2. dönem çağrısında 54 projeden 31 proje desteklenmeye hak kazanarak AKÜ öğrencileri bu dönemde yüzde 57 proje desteklenme başarısı gösterdi.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesinden 12 proje, Mühendislik Fakültesinden 7 proje, Teknoloji Fakültesinden 4 proje, Turizm Fakültesinden 1 proje, Veteriner Fakültesinden 6 proje, Emirdağ Meslek Yüksekokulundan (MYO) 1 proje desteklenmeye hak kazanırken, 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında ise Teknoloji Fakültesinden 3 proje olmak üzere toplamda 34 proje desteklenecek.

'Araştırma geliştirmeyi desteklemek AKÜ'nün öncelikleri arasında'

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptığı açıklamada üstün gayret gösteren öğrencilerini, danışmanlık yapan öğretim elemanlarını, çalışma ortamı oluşturan tüm personeli kutlayarak teşekkür etti. Karakaş, 'Üniversitemiz öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışını benimseyen, etkin bir akademik danışmanlık sisteminin mevcut bulunduğu bir yükseköğretim kurumu. Öğrencilerimize hem teorik bilgiyi hem de uygulanabilir, sürdürülebilir, AR-GE projeleri üretme becerisini kazandırıyoruz. Üniversitemizde araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her zaman desteklenmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır' dedi.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında

2209-A Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)' çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır.

2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte AR-GE/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilmektedir.