"Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarında Yenilikçi Tedavi: Eskişehir Şehir Hastanesi" "Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarında Yenilikçi Tedavi: Eskişehir Şehir Hastanesi"

Her yıl febral ayının son günü, dünya genelinde pek çok insanı etkileyen ve genellikle az bilinen nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla özel bir gün olarak kutlanır. Nadir Hastalıklar Günü, toplumun bu sağlık sorunları hakkında farkındalığını artırmayı amaçlar. Yapılan araştırmalar, bu hastalıkların çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada tanımlanan yaklaşık 7000 farklı nadir hastalık türü bulunur ve bunların yarısından fazlası çocukları etkiler. Bu nedenle, özellikle çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı zorluklarla ilgili daha fazla bilgi ve destek sağlanması gerekmektedir. Nadir Hastalıklar Günü, bu sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişilere destek sağlamak ve onların seslerinin duyulmasını sağlamak için büyük önem taşımaktadır.
#NadirHastalıklar #SağlıkSorunları #GenetikFaktörler #Farkındalık #NadirHastalıklarGünü