Afyon Kocatepe Üniversitesi, üniversite ve şehir buluşmaları kapsamında "Aileye Yönelik Tehditler" konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve Afyonkarahisarlı iş ve düşünce insanları bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, aile-iş dengesini kuramamanın aileye yönelik önemli bir tehdit olduğunu vurguladı. İş hayatına yoğunlaştığımızda aileyi ihmal ediyoruz ve bu durum çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Kadınların çalışma hayatına daha çok katılımıyla birlikte aile içindeki roller de karışıyor ve çocuklar bu durumdan etkileniyor. Özdemir, aile ve iş arasında denge kurmanın önemine dikkat çekti.

Toplantının moderatörü olan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Koçak, kadınların çalışma hayatına girmesinin aile içindeki rolleri de etkilediğini söyledi. Günlük yaşamda hem anne hem baba çalışmaya gittiğinde çocuklar bakıcıya emanet ediliyor ve bu durum çocukların rollerinin dağılmasına sebep oluyor. Koçak, aile içindeki rollerin iyi ayarlanması gerektiğini vurgulayarak, yeni yaşam biçimlerinin ailenin temellerini zayıflattığını ifade etti. Bu durumun ailede ciddi kırılmalar ve sorunlar yaratmış olduğunu dile getirdi. Koçak, yaşanan sosyo-kültürel değişimlerin ahlaki değerleri etkilediğini ve bu durumun da uyuşturucu kullanımı ve suç oranlarının artmasına yol açtığını söyledi. Aileye yönelik tehditlerin internet ve sosyal medya ile birlikte yeni bir boyut kazandığını belirtti. Koçak, bu tehditlerle her an karşı karşıya olduğumuzu ve çocukları bu mecralardan uzak tutmanın önemli olduğunu ifade etti. Aile içi ilişkilerin saygı-sevgi sınırları içinde olmadığı durumlarda insanların şaşkın ve sağır hale geldiğini söyleyen Koçak, çocukların anne-baba rollerini çalmaya başladığını ve bu durumun sandviç nesil olarak adlandırılan neslin en büyük sıkıntılarından birisi olduğunu belirtti. Aile içindeki rollerin iyi ayarlanmasının önemine değinen Koçak, bağımlılıkların da aileyi tehdit ettiğini söyledi.

AKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler ise geleneksel aile yapısının ve ilişkilerinin korunmasının önemine değindi. Günümüzde çocuklara aile içi rollerin doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini söyleyen Güler, kadın ve erkek arasında iş bölümünün yarışa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Aile içindeki geçmiş tecrübelerin önemini vurgulayan Güler, büyüklerin çocukların eğitimindeki desteğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ciğerci, aileyi tehdit eden sorunların tespit edilip çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bireyselliğin arttığı bir dönemde iki farklı bireyin bir araya gelmesinin zor olduğunu söyleyen Ciğerci, kurumların da bu konuda yardımcı olması gerektiğini belirtti.

İş insanı Kadir Altınkaya, geleneksel ailenin kendi içinde kadim tanımlarının olduğunu dile getirerek, geleneksel ailenin sorunlarını da gözlemlediğini söyledi. Kadınların çalışma hayatına katılmasıyla birlikte aile içindeki söz hakkını kaybeden erkekleri anlatan Altınkaya, ailenin bir arada yaşamayı en kolay başaran toplum olduğunu ifade etti.

Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası'nın kültürünü yansıtan müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası'nın kültürünü yansıtan müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

AKÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Letife Özdemir, sınav sistemi ve eğitimin çocukları daha fazla çalışmaya yönelttiğini söyledi. Gelecekle ilgili kaygıların çocukları daha fazla çalışmaya ittiğini belirten Özdemir, eğitim sistemini eleştirerek çocukların sürekli başarılı olmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, doğru bir aile kurmanın hedef olduğunu ve bu doğrultuda doğru rotaları izlemek gerektiğini söyledi. İnsanların karşılaştıkları problem karşısında ilk olarak "eğitim şart" dediklerini belirten Peker, ebeveynlerin çocuklara doğru bir müfredat sunmalarının önemli olduğunu vurguladı. Peker, ailenin müfredata bağlı olarak değiştiğini ve ideal aile müfredatının takip edilmesinin önemini dile getirdi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Nursel Can, aile içi iletişimin önemine dikkat çekerek çiftlere ve ailelere yardımcı olmanın kurumların üzerine düşen bir görev olduğunu belirtti.

AKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Bayırlı, çocukların internet üzerinde karşılaştıkları bireyleri rol model aldıklarını söyledi. Okul öncesi dönemde çocukların rol model aldığı sosyal medya figürlerinin sunduğu yanlış örneklerin çocukları etkilediğini dile getiren Bayırlı, çocuklarla yeteri kadar vakit geçirilmesi ve ebeveynlerin doğru rol model olması gerektiğini vurguladı.

Bu toplantıda ailenin önemi, giderek değişen toplumsal yapı ve aile içi iletişim gibi konular tartışıldı. Aileye yönelik tehditlerin farklı boyutları ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu. Toplantı, katılımcıların bir araya gelerek fikirlerini paylaşması ve çözüm yolları üzerinde tartışması açısından faydalı oldu.

#Aile #Toplum #İletişim #Eğitim #Değişim #SosyalMedya