Afyon'da piyasalar güne nasıl başladı?.. Afyon'da piyasalar güne nasıl başladı?..

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, ününü pekiştirecek yeni projeler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Oda, Ali Şenol liderliğindeki proje ekibi tarafından toplantıda 'Projeci Oda' olarak bilinen kurumun yeni dönem stratejilerini ve potansiyel proje fikirlerini tartışarak, odanın etkin bir şekilde katma değer üretmesini planlamaktadır.

Toplantıda, odanın Afyonkarahisar ekonomisine katkıda bulunacak çeşitli girişimlere odaklanma hedefi vurgulanmıştır. Bu projelerin bölge iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması amaçlanmaktadır. Projelerin sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde de tanınırlık kazanması hedeflenmektedir. Genel Sekreter Ali Şenol liderliğindeki proje ekibi, işletmelerin rekabet gücünü artırma, inovatif fikirleri hayata geçirme ve sanayi gelişimine katkı sağlama gibi amaçlarla yola çıkmıştır. Ekip, Afyonkarahisar ekonomisinin büyümesine önemli ölçüde katkı sağlayacak projelere imza atmayı planlamaktadır.

Bu yeni hamle, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın hem bölgesel hem de ulusal ekonomideki konumunu güçlendirmeyi ve ticaret hacmini genişletmeyi amaçlamaktadır.

#Afyon, #proje, #ticaret, #sanayi