Seminer, Güzel Sanatlar Fakültesi eğiticilerine yönelik olarak organize edildi ve "VETİS Uzaktan Erişim Sistemi ve Veri Tabanlarının Kullanımı" başlığını taşıyordu. Seminer, İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda yerel saat ile 14.00'te başladı.

Bu eğitici seminer, akademik kullanım için bilgi teknolojileri ve veri tabanlarının etkin bir şekilde kullanılması konusunda eğitim vermek, öğretim görevlilerinin bu konuda farkındalığını artırmak ve uzaktan erişim sistemlerinin kullanımını teşvik etmek amacını taşıyordu.

Afyonkarahisar Markaları Projesi için destek istediler Afyonkarahisar Markaları Projesi için destek istediler

Katılımcılara, online kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli yöntemler ve teknikler hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, dijital dünyada bilgiye erişimin önemi ve akademik çalışmalarda veri tabanı kullanımının avantajları üzerinde duruldu.

Bu tür eğitim etkinlikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin akademik personelinin profesyonel yetkinliklerini arttırmayı ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Üniversitenin bu alandaki gelişmeleri, bölgesel ve ulusal ölçekteki akademik prestijini daha da güçlendirdi. #AfyonKocatepeÜniversitesi #EğitimSemineri #UzaktanErişimSistemi #VeritabanıKullanımı #KaliteliEğitim