Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

 

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada farklı nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek durumlardan korunmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği olarak adlandırılmaktadır. İş güvenliği, bir tehlike ya da bir arıza oluşmadan önce ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da bir arada tutar. İş güvenliğinde öncelikli amaç; işçinin, işletmenin ve üretimin güvenliğinin sağlanmasıdır. İş kazaları ya da meslek hastalıklarına neden olma riski bulunan tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirerek hem iş ile işçi arasında uyumu sağlamak hem de işçinin güvenliğini sağlamaktır.

Bu alanda görevlendirilmeye yetkili olan iş güvenliği uzmanları belli eğitimler ve aşamalardan geçmektedir. İstanbul iş güvenliği kursu ile bu alanda görev almak kişilere eğitimler sağlanmaktadır. İş güvenliği uzmanının görevleri, işçileri koruyarak üretimi aksatmadan ve verimliliğin artması ile beraber üretimin güvenliğini sağlamaktadır. İşçilere ve üretime yönelik olmak üzere alınan güvenlik önemleri hem maddi hem de manevi kayıpları en aza indirgemek için işletmenin güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Anadolu Yakası İSG Kursu

Usul ve esaslar yönetmelikçe belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilen ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan teknik elamanlara İSG uzmanı denilmektedir. İşyeri sahipleri, güvenlikten kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin şirkette uygulamasından her daim sorumludur. Bu nokta iş güvenliği uzmanları, tehlike sınıfında bulunan işyerlerinde görev alabilmektedir. İstanbul Anadolu Yakası İSG kursu ile bu alanda görev almak isteyen kişilere eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden yararlanmak ya da İSG uzmanı olmak isteyen kişilerin belli bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Bunlar ise şunlardır:

·         Mimarlık,

·         Mühendislik,

·         Teknik eğitim bölümleri,

·         Fizik,

·         Kimya,

·         Biyoloji,

·         İş sağlığı ve güvenliği programlarından birinden mezun olmaları öncelikli kriterlerdendir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için yalnızca bu bölümlerden mezun olmak yeterli değildir. Bakanlık tarafından belli koşullar öne sürülmüştür. Bu koşullar şunladır:

·         Uygun bölümlerden mezun olmak

·         İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak

·         ÖSYM’nin gerçekleştirdiği İSG sınavlarından en az 70 puan almak

Sınavdan başarılı olan adaylar İSG uzmanı olarak görev almaya hak kazanırlar.

İSG Kursu Fiyatları Ne Kadar?

İş güvenliği uzmanları temel olarak, işyerinde olabilecek tehlikelere karşı işçileri ve işyerinin devamlılığını sağlayabilmesi için belli güvenlik önlemlerinin alınmasında görevlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen kriterlere göre iş yerinin uygun bir hale getirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda çalışanları tehlikeli çalışma koşullarından koruyabilmek için bir iş güvenli kültürü oluştururlar. Çalışanlara ise temel iş güvenliği konularında eğitimler verirler. Bu konular ise, güvenlik ekipmanların doğru kullanımı veya acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konularda eğitimler veririler. İşyerindeki kaza oranını minimize ederek işverenin tazminat, sigorta primi gibi giderlerinde kısma sağlamaktadır.

Tüm bunlar ile beraber İSG kursu fiyatları ne kadardır konusu merak edilmektedir. İş güvenliği kurslarında fiyatlar değişkenlik gösterse de ortalama aynı düzeydedir. Bu fiyatlar ise kursun fiyat politikasına, kursun eğitim türüne, kursun bulunduğu ile, kursun altyapısına ve kursun özel hizmetlerine göre belirlenebilmekte. Kurs alınacak kurumlar kayıt esnasında fiyat ve ödeme seçeneklerini ayrıntılı şekilde bilgilendirecektir.