-

Gözden kaçırmayın

İLÇE VE BELDELERDE TAYTAK’A YOĞUN İLGİİLÇE VE BELDELERDE TAYTAK’A YOĞUN İLGİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Mahkum ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, komisyon üyelerinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

 Toplantıda, komisyonun görev alanı kapsamında hazırlanan inceleme raporları ele alınarak tartışıldı ve karara bağlandı. Yapılan çalışmaların ve alınan kararların olumlu sonuçlar doğuracağı umuduyla toplantının sona erdiği ifade edildi.

 Komisyon üyelerinin detaylı ve dikkatli incelemeleri sonucu elde edilen bulguların, ileride bu konuda atılacak adımlar için rehber olacağı bekleniyor.

#TBMM #KomisyonToplantısı #MahkumveTutukluHakları #İncelemeRaporları #KararAlma #AdaletSistemi #Gelişmeler #Türkiye #Haber