Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş beraberindeki heyetle birlikte Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nevzat Algan’ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılığa dair görüş alışverişinde bulundular.

Gözden kaçırmayın

Başkan Adayları ATSO'da projelerini anlatacakBaşkan Adayları ATSO'da projelerini anlatacak

Karataş yaptığı açıklamada “Ülkemizde tarımsal üretime engel olan kota uygulamaları, ithalata dayalı politikalar ve uygulamalar derhal kaldırılmalı, tarım ve hayvancılığı destekleyecek uygulamalara hız verilmelidir. Her yıl milli gelirin %1’inden az olmaması gereken tarım destekleri ne yazık ki, her sene geride kalmaktadır.” dedi.

"Tarım ve hayvancılık bir ülke için milli güvenlik meselesidir. Bu hakikati ısrarla hatırlatıyoruz ki, bu gerçeğe uygun davranılmadığını görüyoruz. Türkiye’de tarım ve hayvancılığa ayrılan bütçe faize ayrılan bütçenin 4’te 1’idir. Bugün üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tarımsal destekler, her yıl istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Desteklerin azaltılması demek, üretimin azalması demektir. Mazot, gübre ve elektrik gibi temel girdi kalemlerinin katlanarak arttığı böyle bir dönemde tarımsal desteklerin azaltılması kabul edilebilir bir durum değildir. Nüfusumuz artıyor, buna bağlı olarak ihtiyaç da artıyor ama üretim azalıyor. Peki, “ihtiyaç nasıl karşılanacak?” diyoruz iktidar diyorki “İthalatla sağlayacağız”. Nereden ithal edilecek? Brezilya, Uruguay, Çekya ve Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Tarım sektörünün gıda ve canlı hayvan ihracatı geçen yılın ilk 8 ayında sadece yüzde 5,8 oranında artmışken, buna karşılık aynı dönemde gıda ve canlı hayvan ithalatı yüzde 25,1 oranında artış göstermiştir. Yani her geçen yıl dışarıya biraz daha bağımlı hale getiriliyoruz. Çiftçilerimize destek olarak verilmeyen kaynaklar, Brezilya’nın çiftçisine, Uruguay’ın üreticisine, Avrupa’nın esnafına veriliyor. Bu durumu kabul edebilmemiz mümkün değildir.”

ÇİĞ SÜT FİYATLARI ÜRETİMİ DE TEHLİKEYE SOKAR!

“Afyonkarahisar süt üretiminde ve hayvancılıkta önemli bir şehir olmasına rağmen hayvancılık gibi süt üretimi de bitiriliyor. Enflasyonun çok altında kalan çiğ süt fiyatı çiftçimizi bitirme kararıdır. 1 ton süt parası 1 asgari ücrete eşitti, bugün asgari ücret 17 bin lira oldu, 1 ton süt hâlâ 13.500 lira. Sadece Aralık ve Ocak ayında kesik yemin kilosuna yüzde 35 zam yapıldı. Üreticimizin isteği ‘1 litre süt 1 kilo sanayi yemi alsın, yeter.’ Diyor. Ama iktidar çiftçimizin bu isteklerine bir türlü uymuyor. Çiğ süt fiyatına enflasyonun çok altında bir artış yapılması kabul edilemez. Bu fiyat damızlıkların kesilmesine, işletmelerin kapatılmasına, hayvancılığa bir darbe daha vurulmasına sebep olacaktır!”

TARIM VE HAYVANCILIK "STRATEJİK SEKTÖR" İLAN EDİLMELİDİR

“Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör olarak ilan edilerek tarımsal girdilerde uygulanan vergi ve faizler kademeli olarak kaldırılmalı, çiftçilerimiz krediye mahkum edilmemelidir. Mevcut borçları için faiz tamamen sıfırlanarak borcun büyüklüğüne göre 3 ile 5 yıl aralığında taksitlendirilmelidir.

Gübre, tohum, elektrik ve su faturası gibi tüm girdilerde çiftçiye destek olunmalı, zamanında ve uygun fiyatlar ile tedarik edilmelidir. Aşırı fiyat artışının önüne geçilmeli, ürün girdi paritesi kurularak çiftçi geliri garanti altına alınmalıdır. Her şartta gübre, ilaç, yem, motorin tedarikçisi ve üreticisi kazanç sağlarken tüm risk çiftçiye kalmaktadır.

Tarımda ithalat değil, üretim esas alınmalıdır. Doğru desteklemeler ile gerçek üreticilerin desteklenmesi sağlanmalıdır. Mevcut destekleme modeli üretimi ve üreticiyi desteklemekten çok uzaktır.”

AFYONKARAHİSAR’DA KIRSAL KALKINMAYA ÖNCELİK VERİLMELİDİR!

“Afyonkarahisar’da kırsalda, hem şehrin hem de bölgesel kalkınmanın temelini sağlayacak istihdam alanları oluşturulmalı, genç nüfusun şehirlere göçünün önüne geçecek politikalar üretilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve ulaşım şartları iyileştirilmelidir.”

ÇİFTÇİNİN OMUZLARINDAKİ YÜK ALINMALIDIR

Karataş ayrıca “Yüksek faizli kredilendirmeyle borç erteleme ve yapılandırmalarının ekstra faiz yüküne sebebiyet vermesi, girdi fiyatlarındaki artışlar gibi birçok problem nedeniyle çiftçilerimiz üretemez hale gelmekte ve geçim mücadelesiyle baş başa bırakılmaktadır.

Üreticinin omuzlarındaki yükü hafifletecek, problemlerini giderecek bütüncül politikalar geliştirilmelidir.

Çiftçiye hizmet sunan kurumlarımıza yeterli donanıma sahip, sahayı ve sektörü bilen idareciler atanmalı; atamalarda siyasi görüş değil, liyakat ön planda olmalıdır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nevzat Algan ise Saadet Partisi heyetine teşekkür etti.