-

Gözden kaçırmayın

Bugünkü Cuma HutbesiBugünkü Cuma Hutbesi

Ocak ayının başında yürürlüğe giren değişiklikler, resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu düzenlemeler ile eğitim kurumlarının birbirlerini daha iyi tanımasını, tamamlamasını ve bir bütün oluşturmasını sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca yeni kararların izlenmesi ve değerlendirilmesine imkan tanınacaktır. Buna göre, okulda bulunan zümre öğretmenleri, yılda en az bir kez ortak karar ile birbirlerinin derslerini ziyaret edecektir. Bu düzenleme, zümre öğretmenlerinin birbirine destek olmasını, deneyimlerini paylaşmasını ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Bakanlık tarafından yayımlanan öğretim programlarındaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla öğrencilere kazandırılmasını desteklemek için zümreler arası işbirliği ve bilgi alışverişi teşvik edilecektir. Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrasında ve dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizleri yapılacak ve konu ve kazanım eksiklikleri tespit edilen öğrencilere eylem planları hazırlanıp uygulanacaktır. Gerekli izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemeler ile eğitim kurumlarında birliktelik ve işbirliğinin artırılması, öğretmenlerin birbirini desteklemesi ve öğrencilerin daha etkili bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
#Eğitim #Değişiklikler #ZümreÖğretmenleri #EğitimKurulları #ÖğretimProgramı #ÖğrenciBaşarısı