-

Gözden kaçırmayın

Dumlupınar BİLSEM, bu yıl da Afyonkarahisar'ın lokomotifi oldu!..Dumlupınar BİLSEM, bu yıl da Afyonkarahisar'ın lokomotifi oldu!..

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜSEM), "Küresel Isınmanın Biyolojik Değişimlere Etkisi: Mikroorganizmalar ve Fungal Sporlar Eğitimi" programını düzenledi. Programa Prof. Dr. İjlal Ocak, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Konferansın konusu ise küresel ısınmanın neden olduğu ekolojik dengesizliklerdi. Prof. Dr. İjlal Ocak, konuşmasında iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini ele aldı. İnsan aktivitelerinin sera gazlarının artmasına neden olduğunu belirten Ocak, küresel sıcaklığın artışının sel, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının da artmasına yol açtığını ifade etti.

Ayrıca 2015-2019 yıllarının bugüne kadarki en sıcak yıllar olduğunu ve bu artışların ekolojik dengesizliklere neden olabileceğini söyledi. Sera gazlarının sıcaklık artışında büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten Ocak, küresel sıcaklıktaki artışın insan faaliyetlerinin sera gazı emisyonlarından kaynaklandığını ve bu artışın gelecekte daha da artabileceğini belirtti. Ocak, konuşmasında küresel ısınmanın birçok olumsuz sonucunun olduğunu vurguladı. Sıcaklık artışının ekosistemlere zarar verdiğini, tarımın verimsizleşmesine ve gıda güvencesizliğine yol açtığını söyledi.

 Ayrıca buzulların erimesi ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçlarının da olduğunu belirtti. Mikroorganizmaların da küresel ısınmanın etkilerinden etkileneceğini belirten Ocak, mikroorganizmaların ekosistemlerin sürdürülebilirliğini desteklediğini ve karbon ve besin döngüsünde önemli bir rol oynadığını söyledi. Bununla birlikte, mikroorganizmaların iklim değişikliğindeki etkisinin önemli olduğunu ve sıklıkla göz ardı edildiğini belirtti. Eğitim programının sonunda soru cevap kısmıyla birlikte program sona erdi. 

 #AfyonKocatepeÜniversitesi #AKÜ #küreselısınma #mikroorganizmalar #ekolojikdengesizlik #iklimdeğişikliği - #sıcaklıkartışı #seragazları #ekosistem #ekosistemlerinsürdürülebilirliği #biyosfer #karbondöngüsü #besindöngüsü - #çevrekirliliği #oran yangınları #sel #tarımverimi #gıdagüvencesizliği #buzullarınerimesi #su seviyesiyükselmesi