Şirket tarafından planlanan ve 12 Aralık tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen toplantı, 9 Ocak tarihinde yetkili firma tarafından iptal edildi. CHP Eskişehir İl Başkanlığı, doğaya ve bölge halkının yaşam kalitesine yönelik tehditleri dile getirerek konunun üzerinde hassasiyetle durmuştur. İl Başkanlığı'nın 31 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasına göre; projenin gerçekleşmesi halinde tam 941 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yayılacak olan maden faaliyeti, 713 hektarlık bir bölgenin 542 hektarlık ormanlık alanını yok ederek doğal hayata zarar verecektir.

Ayrıca ÇED raporundaki değerlendirmelere göre, maden işletmesinin faaliyeti sırasında yılda yaklaşık 12.5 milyon ton su kullanımının öngörülmesi, su kaynakları üzerinde baskı oluşturacağı ve bölgenin tarımsal faaliyetlerine zarar vereceği konusunda ciddi endişeler doğurmuştur. Projenin su ihtiyacının karşılanamayacak olması, Sakarya Nehri başta olmak üzere çevredeki diğer dere ve göletlere yapılabilecek müdahalelerle su temin etme zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. Bu da, bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğine, özellikle Türkiye'nin narenciye ve sebze ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Sarıcakaya Vadisi'nin tarımsal üretkenliğine ciddi zararlar verebilecektir.

Tüm bu çevresel riskler ve olası olumsuzluklar ışığında, CHP Eskişehir İl Başkanlığı konunun her zaman takipçisi olacağını ve bölgenin doğal güzelliklerini, tarımsal zenginliklerini ve halkın yaşam kalitesini korumak adına mücadele vermeye devam edeceğini belirtmiştir. Bu iptalin ardından doğa ve çevre koruma bilincinin bir kez daha önem kazandığı bu olay, Eskişehir'de çevresel sürdürülebilirliğe verilen önemin altını çiziyor.

#Eskişehir #çevrekoruması #doğalhayat #sürdürülebilirlik #madencilik #çedraporu #su #tarımsalüretim