2023 yılında yapılan yatırımlar için Afyonkarahisar'a 3 milyar TL hibe desteği sağlandı.

Gözden kaçırmayın

Afyon'da piyasalar güne nasıl başladı?..Afyon'da piyasalar güne nasıl başladı?..

Afyonkarahisar'da Kırsal Kalkınmayı Güçlendirmek İçin IPARD-II’den 3 Milyar TL Hibe Desteği Verildi Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü liderliğinde yürütülen IPARD-II programı kapsamında, Avrupa Birliği'nin desteğiyle 2023 yılında yapılan yatırımlar için Afyonkarahisar'a 3 milyar TL hibe desteği sağlandı. Bu destekle, tarım ve hayvancılık temelli yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin modernizasyonu gibi alanlarda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bölgedeki tarım ve kırsal alanlardaki ekonomik gelişimin sürdürülebilir bir şekilde teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Programın başarılı sonuçlarına atıfta bulunan yetkililer, yeni bir hibe programı olan IPARD-III ile 2024 yılında bütün illeri kapsayacak şekilde kırsal alandaki ekonomik canlanmanın artacağını belirtiyor. Yeni programın duyurulması, kırsal kesimdeki çiftçiler ve işletmeciler tarafından heyecanla karşılandı. Verilecek olan hibe desteği sayesinde bölgesel ekonomiye katkıda bulunulacak ve kırsal kesimde yaşayan insanlara yeni istihdam olanakları sunulacak.

Afyonkarahisar'daki kalkınma hamlesi, yerel üretimi artırarak ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu sayede, kırsal alandaki verimlilik ve rekabetçilik artırılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. IPARD-II programının sağladığı hibelerle modern tarım teknikleri ve teknolojileri erişilebilir hale getirilmiş, bölge çiftçilerinin uluslararası pazarlarda rekabetçi konuma gelmesini sağlayacak adımlar atılmıştır. IPARD programının yeni aşaması olan IPARD-III'ün, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını da teşvik etmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmanın artarak devam etmesi hedeflenirken, bu hibelerin çiftçilere ve kırsal girişimcilere yeni fırsatlar sunması planlanmaktadır. Yeni yatırımlar ve hibe programlarıyla bölge kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek, IPARD-II programının tamamlanması için önemli bir motivasyon kaynağıdır ve IPARD-III'ün devamı için büyük bir güdü sağlamaktadır.

 #SürdürülebilirKalkınma #KırsalKalkınma #Tarım #Afyonkarahisar #IPARD