(AFAD) İl Müdürlüğü iş birliğiyle, bölgedeki öğrenci yurtlarında kalan gençlere yönelik kapsamlı AFAD eğitimleri düzenlenmektedir.

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'da gençler için teknoloji odaklı eğitim fırsatıAfyonkarahisar'da gençler için teknoloji odaklı eğitim fırsatı

Afyonkarahisar'da gençler arasında afet bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım atılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü iş birliğiyle, bölgedeki öğrenci yurtlarında kalan gençlere yönelik kapsamlı AFAD eğitimleri düzenlenmektedir.


Öğrencilere afet anında ne yapmaları gerektiği, ilk yardım teknikleri ve doğru davranış biçimleri gibi konular öğretilmektedir. Bu eğitim programı, gençlerin olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamayı ve bilinçlenmelerini hedeflemektedir.

Bu sayede, Afyonkarahisar'daki gençler, kendileri ve çevreleri için gerekli önlemleri alma konusunda daha bilinçli hale gelmektedir. Afetlere hazırlıklı olmanın önemi genç zihinlere bir kez daha hatırlatılmaktadır. Ayrıca, öğrenci yurtlarının bu eğitimlerle daha güvende olacak bireyler yetiştirmesinin yanı sıra, toplumun genel afet bilincini artırmasına da katkıda bulunmaktadır.
#Afyonkarahisar #gençlik #afetbilinci #eğitim #öğrencileryurtları