Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM), çalışanlarını olası afetlere hazırlamak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ...

Gözden kaçırmayın

Bugünkü Cuma HutbesiBugünkü Cuma Hutbesi

Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM), çalışanlarını olası afetlere hazırlamak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle "İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Eğitimin amacı, BİM personelinin afet bilincini artırmaktı. Eğitimde katılımcılar, afet anlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi ve teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da gerçekleştirildi.

Deprem senaryolarının canlandırıldığı eğitimde, doğru davranış şekilleri vurgulandı ve toplanma alanlarında toplanma uygulamaları ve yangın tahliye senaryosu gerçekleştirildi. Eğitimle birlikte, çalışanların acil durumlarda panik yapmadan sistemli bir şekilde hareket etmeleri ve olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalıkları artırıldı.

BİM yetkilileri, eğitimlerin çalışanların can ve mal güvenliklerini korumaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

AFAD ise, afet eğitimi konusunda kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti ve afet bilincinin toplumun her kesimine yayılması için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

#BİM #afetfarkındalık #AFAD #acildurum #eğitim