Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Cumhuriyet Konuşmalarının beşincisini düzenledi....

Gözden kaçırmayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin İKAF'24 ile geleceğin iş dünyası buluşuyor!Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin İKAF'24 ile geleceğin iş dünyası buluşuyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Cumhuriyet Konuşmalarının beşincisini düzenledi. Konuşmanın başlığı "Türk Demokrasi Tarihinde II. Meşrutiyet'in Yeri"ydi. Konferans, Erdal Akar konferans salonunda gerçekleştirildi. AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferansta, AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Özaslan bir konuşma yaptı.

Dr. Fatih Özaslan konuşmasında, II. Meşrutiyet döneminin 1908'de II. Abdülhamit'in iradesiyle başladığını ve 1920'de İstanbul'un işgali sonrası Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın dağılmasıyla sona erdiğini belirtti. Özaslan'a göre, bu 12 yıl süren dönem, Türkiye'deki demokrasi kültürünün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özaslan, Avrupa devletlerinin parlamenter sisteme geçmeleriyle birlikte parlamentonun meşruiyet açısından önem kazandığını ve 1908'de Osmanlı Devleti'nde de meşruiyet algısının değişmeye başladığını ifade etti. Bu dönemde padişahın gücünü ve yetkilerini bir meclisle paylaşarak ülkeyi yönetmeye devam ettiğini söyledi.

Dr. Özaslan, Türk demokrasi tarihine bakıldığında ilk seçimlerin 1877'de yapıldığını ve I. Meşrutiyet dönemine bu süreçte iki seçim yapıldığını belirtti. 1908 seçimlerinin, II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden yaklaşık 2 buçuk ay sonra gerçekleştiğini ve 1912 seçimlerinin ise İttihat ve Terakki'nin baskıları altında gerçekleştiği için "sopalı seçimler" olarak anıldığını ifade etti. Bu seçim sonucunda bir meclis oluştuğunu ancak uzun ömürlü olmadığını söyledi. Konferans, Dr. Özaslan'ın dinleyicilerin sorularını cevaplamasının ardından teşekkür belgesi takdim edilerek sona erdi.