Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi ve Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAM), "Gelecekte Hukuk Dünyasında Yapay Zekâ" panelini düzenledi.

Gözden kaçırmayın

OEDAŞ YAŞAM KONTEYNERLERİ ALDIOEDAŞ YAŞAM KONTEYNERLERİ ALDI

Panele GAM Müdürü Prof. Dr. Sedat Büyüksağiş, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Said Mahmut Çınar, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaşka, AKÜ e. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı, Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, Doç. Dr. Sinan Okur, Öğr. Gör. Muhammed İkbal İmamoğlu gibi isimler katıldı.

Panelin amacı, yapay zekanın hukuk alanında ne gibi sonuçlar doğurabileceğini incelemekti. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sedat Büyüksağiş, panelin yapay zekânın hukuk alanında nasıl kullanılabileceği hakkında fikir sahibi olmayı hedeflediğini belirtti. AKÜ e. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin farklı alanlarda yetişmelerini sağladığını ve yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olduğunu söyledi. Bayraklı, yapay zekâ çalışmalarının önemine değinerek, bu konunun AKÜ Hukuk Fakültesi'nde de tartışılmaya başlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. GAM Müdürü Doç. Dr. Said Mahmut Çınar ise GAM hakkında bilgi vererek, GAM'ın gelecekçilik fikrinin anlaşılmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini amaçladığını vurguladı.

Çınar, gelecek araştırmaları ile ilgili bir öğrenci topluluğu kurmayı hedeflediklerini ve katılımlarının önemli olduğunu belirtti. Panelin moderatörlüğünü yapan Öğr. Gör. Muhammed İkbal İmamoğlu, yapay zekânın insan zihniyle benzer becerilere sahip bilgisayar programları olduğunu söyledi. Yapay zekâ teknolojilerinin tıp, mühendislik, milli güvenlik gibi birçok sektörde kullanıldığını belirten İmamoğlu, yapay zekânın hayatımızı kolaylaştırdığını ve mümkün olmayan birçok faaliyetin artık mümkün hale geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş ise yapay zekânın insan beyninin bilişsel eylemlerini taklit eden bilgisayar programları olduğunu söyledi. Büyüksağiş, yapay zekânın kendisine koyulan amaçlara ulaşmak için istatistikleri ve çevresel etmenleri dikkate alarak tahminlerde bulunabildiğini ve kararlar alabildiğini belirtti. Büyüksağiş, gelecekte yapay zekânın kendi amaçlarını belirleyebileceği bir noktaya geleceğimize dikkat çekerek, bu durumun hukuk alanında yeni düzenlemeler gerektirebileceğini ifade etti. Doç. Dr. Sinan Okur ise yapay zekâyla geliştirilen otonom motorlu taşıtların hukuki sorumluluğunu ele aldı. Okur, otonom araçların piyasaya sürülmesi ve bu araçların karıştığı kazalardan kaynaklı zararların kimlerin sorumluluğunda olduğunun düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Türk hukukunda otonom araçlara dair yeterli düzenlemenin olmadığına dikkat çeken Okur, konunun önemine vurgu yaparak, mevzuatın eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Panel, soru-cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erdi. #AKÜ #HukukFakültesi #yapayzekâ #GAM #gelecek #panel