Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), gönüllülere insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi. AF...

Gözden kaçırmayın

Dumlupınar BİLSEM, bu yıl da Afyonkarahisar'ın lokomotifi oldu!..Dumlupınar BİLSEM, bu yıl da Afyonkarahisar'ın lokomotifi oldu!..

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), gönüllülere insani yardım ve psikososyal destek eğitimi verdi. AFAD, Temel Afet ve Acil Durum Gönüllü programını başarıyla tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri'ne insani yardım ve psikososyal destek eğitimi sağladı.

Bu eğitimler sayesinde, psikososyal ilk yardımda bulunacak olan kişiler en uygun iletişim yöntemleriyle, bireylerin sorunlarını, duygularını ve isteklerini paylaşmalarını sağlayacak beceriler kazandılar. Bu eğitimlerin amacı, afet ve acil durumlar yaşayan insanlara destek olmak ve yardım etmek için gönüllülerin yeteneklerini geliştirmektir.

AFAD tarafından verilen bu eğitimlerle, gönüllüler psikososyal ilk yardım konusunda uzmanlaşacaklar ve afetler sonrası yaşanan travmalarla başa çıkma konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklar. Bu tür eğitimler, afetlerin yaşandığı bölgelerde büyük önem taşır. Afetlerin etkileri, fiziksel zararlarının yanı sıra psikolojik etkilere de yol açabilir. Bu nedenle, psikososyal destek eğitimi alacak olan gönüllüler, afetzedelerin ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla önemli bir role sahip olacaklar.

AFAD'ın bu eğitimlerle gönüllülere sağladığı destek, toplumun afetler sonrası mücadelesinde büyük bir öneme sahiptir. Gönüllüler sayesinde afetzedelere hem fiziksel hem de psikolojik yardım sağlanabilecektir. Bu eğitim programı, toplumun afetler ve acil durumlar karşısında daha güçlü ve hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim programı, gönüllülerin insani yardım ve psikososyal destek konusunda bilinçlenmelerini amaçlamaktadır.

Destek AFAD Gönüllüleri, afetzedelere yardım eli uzatan ve onları destekleyen önemli bir rol oynamaktadır. Bu gönüllüler, insani değerlere bağlı kalarak, afetzedelerin ihtiyaçlarını anlamak ve yardım etmek için eğitim almaktadırlar. Bu eğitim programına başvuran ve başarıyla tamamlayan her gönüllü, AFAD tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazanmaktadır. Bu sertifika, gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak olan kişilere, AFAD tarafından sağlanan profesyonel ve etkili bir eğitim aldıklarını göstermektedir. Bu sayede, gönüllüler afet ve acil durumlar karşısında daha etkin ve koordineli bir şekilde hareket edebileceklerdir.

Afyonkarahisar İl AFAD'ın gönüllülerine verilen bu insani yardım ve psikososyal destek eğitimi, toplumun afetlerle başa çıkma kapasitesini artıracaktır. Bu eğitimler sayesinde, insanların afetler sonrası yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamak ve onlara doğru destek sağlamak mümkün olacaktır. AFAD'ın bu tür eğitimlere devam etmesi ve gönüllülerini profesyonel bir şekilde yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır.

#AFAD #insaniyardım #psikososyaldestek #gönüllü #afetvedurumkategori+: haber