KOSGEB, 2023 yılında sanayi KOBİ'lerine 14.000.000 TL'lik bir destek paketi açıkladı.

Gözden kaçırmayın

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman YatacakEmekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak

Güneş enerjisi yatırımlarına yönelik büyük bir fırsat sunan KOSGEB, 2023 yılında sanayi KOBİ'lerine 14.000.000 TL'lik bir destek paketi açıkladı. "Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1" adlı çağrı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sanayide temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla hazırlandı. 


Çağrıya başvurmak isteyen KOBİ'lerin, güneş enerjisi sistemleri kurmak veya mevcut sistemlerini iyileştirmek için proje teklifleri sunmaları gerekiyor. Çağrının detayları ve başvuru koşulları KOSGEB'in resmi web sitesinde yayınlandı. 


Beyaz Belge Genel Müdürü Resul Sündük, KOSGEB'in çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ve güneş enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Sündük, "Güneş enerjisi, hem çevreci hem de ekonomik bir enerji kaynağıdır. Sanayi KOBİ'lerimizin güneş enerjisine yatırım yapmaları, hem ülke ekonomisine hem de çevre korumasına fayda sağlayacaktır. KOSGEB'in bu çağrısıyla, sanayide güneş enerjisi kullanımının artacağını ve karbon salınımının azalacağını umuyoruz." dedi.

Beyaz Belge Genel Müdürü Resul Sündük’ün açıklamalarından öne çıkan detaylar:

1.Desteklenen Projeler:

-Çağrı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler desteklenmektedir.

2. Başvuru Koşulları:

   - İşletmelerin Findeks kredi notu endeksine göre  “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” risk gruplarından birisine sahip olması gerekiyor.

   - İşletmenin son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatının proje toplam bütçesinden büyük olması gerekiyor.

   - İşletmenin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor.

   - Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

3. Enerji Tüketimi Koşulları:

   - İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin belirli bir değerin üzerinde olması gerekiyor.

   - İşletmenin başvuru tarihinde geçerli "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu"na sahip olması gerekiyor.

4. Başvuru Alanları: İmalat sektörünün tümü ile motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin belirli faaliyet kısımları başvurabilir.

5. Proje Detayları: İşletmelerin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi için proje başvurusu yapması beklenmektedir.

6. Destek Miktarı ve Koşulları:

   - Destek üst limiti Güneş Enerjisi Yatırımları çağrısı için geri ödemeli 14.000.000 TL'dir.

   - Yeni makine ve teçhizat giderleri 14.000.000 TL'ye kadar desteklenebilir.

   - Proje destek oranı Güneş Enerjisi Yatırımları çağrısı için %60 olarak uygulanmaktadır.

7. Bölgesel Destek: Bazı illerde destek oranları daha yüksek olabilir. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bu oran %80'e; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde %90'a kadar çıkabilmektedir.

8. Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2024

Bu bilgiler, ilgilenen işletmelerin başvurularını yaparken dikkate almaları gereken temel bilgileri içermektedir. Başvuru yapmayı düşünen işletmelerin daha detaylı bilgileri resmi KOSGEB kaynaklarından ve çağrı metninden edinmeleri önemlidir.