Bu protokol kapsamında Gama Kamera Sistemi de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bulunacak ve AFSÜ akademisyenleri tarafından kullanılacak.


Protokol, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz tarafından imzalandı. Bu iş birliği, sağlık hizmetlerinde kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına ve onkoloji hastalarına daha iyi bir hizmet sunulmasına katkı sağlayacak.

AFSÜ Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi arasında onkoloji hastalarının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile AFSÜ hastanedeki uzmanlar, PET/CT ve Gama Kamera Sistemi gibi tıbbi cihazları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kullanarak hastaların görüntüleme, tanı ve tedavi süreçlerini yürütecekler.

Bu iş birliği, Türkiye'de tıbbi cihaz kullanımında bir ilk olacak. Bu protokol ile hem kamu kaynakları daha verimli kullanılacak hem de onkoloji hastalarına daha kaliteli bir sağlık hizmeti sağlanacak.


Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Bu protokol ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum ile AFSÜ'nün ilgili birimleri arasında kaynakların ortaklaşa kullanımı gerçekleşecek. Bu protokol, eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu açısından Türkiye'de bir öncülük teşkil ediyor" dedi. Okumuş ayrıca, protokol sayesinde onkoloji hastalarının gerekli tetkiklerini daha kolay yapabileceklerini ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabileceklerini belirtti.


PET/CT, vücuttaki fizyolojik süreçleri üç boyutlu olarak gösteren bir tıbbi cihazdır. Bu cihaz, Pozitron Emisyon Tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin bir arada çalıştığı bir görüntüleme sistemidir. Akciğer kanseri, lenfoma, baş boyun tümörleri, meme kanseri, kolorektal kanserler, özofagus ve mide tümörleri, jinekolojik kanserler, mezotelyoma, primer kemik tümörleri ve primeri bilinmeyen metastazların tanısı, evrelemesi ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır.

Bu protokol kapsamında PET/CT cihazı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yer alacak ve AFSÜ uzmanları tarafından işletilecek.


Gama Kamera Sistemi ise kardiyovasküler sistem, iskelet sistemi, tiroid, paratiroid ve diğer endokrin organlar, genito-üriner sistem, gastrointestinal sistem, pulmoner sistem, santral sinir sistemi gibi organ ve sistemlerin fonksiyonel görüntülenmesinde kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu cihaz ile organların fonksiyonel durumları değerlendirilerek hastalıkların tanısı ve tedavisi planlanabilir. Bu protokol kapsamında Gama Kamera Sistemi de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bulunacak ve AFSÜ uzmanları tarafından kullanılacak.

#AFSÜ #AfyonkarahisarDevletHastanesi #tıbbiişbirliği #onkoloji