Afyonkarahisar'da Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında Önemli Gelişme
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) Entegrasyon Projesi'nde büyük bir adım atarak, bu modernizasyon sürecinin etkin bir parçası haline geldi

Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

Afyonkarahisar'da Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında Önemli Gelişme
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) Entegrasyon Projesi'nde büyük bir adım atarak, bu modernizasyon sürecinin etkin bir parçası haline geldi. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve ara değerlendirme toplantısında projenin başarılı bir şekilde entegre edildiği ifade edildi.

Afyonkarahisar'a Yeni Çığır Açacak CBS Projesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen ve pilot il olarak seçilen beş ilden biri olan Afyonkarahisar'da, TUCBS projesi kapsamında sağlanan coğrafi veri paylaşımı ve uyumlaştırma hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu başarı, Ankara'da düzenlenen özel bir toplantıda ön plana çıkarıldı.

Afyonkarahisar'daki Gelişmeler Değerlendirildi
Yapılan toplantıda, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nden Selçuk KOCAMAN ile CBS Uzmanı Recep GÜVENÇ, projenin Afyonkarahisar'da uygulanması ve ilerleyişi hakkında değerli bilgiler sunarak, entegrasyon sürecinin etkileri ve il özel idarelerinde CBS uygulamalarının mevcut durumu hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Yerel Yönetimler İçin Yeni Veri ve Bilgi Altyapısı
TUCBS'nin sağlamış olduğu veri ve bilgi altyapısı, Afyonkarahisar örneğinde olduğu gibi, yerel yönetimlerin karar verme kapasitelerine büyük katkılar sunmaya hazırlanıyor. İl Özel İdaresi, projenin ileriye dönük planları ve Afyonkarahisar'ın kentsel yönetimdeki rolü hakkında somut bilgiler paylaşarak, projenin yerel seviyede sağlıklı ilerlediğini ortaya koydu.

Afyonkarahisar'da Kentsel Yönetimde Yeni Dönem
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin bu yenilikçi teknolojiyi entegre etme çabaları sayesinde, ilgili tüm tarafların verimli ve etkili bir şekilde çalışmaları için büyük bir adım atılmıştır. Bölgenin kentsel planlama ve yönetim pratiğinin yeniden şekillendirilmesi açısından Afyonkarahisar, yenilikçi atılımlarıyla dikkat çekmektedir.
#Afyonkarahisar #TUCBS #CoğrafiBilgiSistemleri #YerelYönetim #TeknolojikGelişme #KentselPlanlama #VeriPaylaşımı #EntegrasyonProjesi
RTURK