ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Maden Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı.

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Projelerle Ününü Pekiştiriyor!Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Projelerle Ününü Pekiştiriyor!

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'da düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı.

SERTESER, KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Mermerin başkenti Afyonkarahisar’da “Hayatımız Maden” Çalıştayı düzenlenmesi dolayısıyla duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum.

2022 yılında ilimizin temsili adına iki önemli seçim yaşadık.

Önce İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, ilimizde yatırımları olan, çok kıymetli iş insanı Sayın Rüstem Çetinkaya seçildi. Bu seçimden bir hafta sonra Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da ilimizin yetiştirdiği önemli iş insanları arasında yer alan Sayın İbrahim Alimoğlu seçildi.

Sayın Çetinkaya ve Sayın Alimoğlu ile ilimiz adına gurur duyuyoruz.  

Madencilik, ilimizin en çok ihracat yapan sektörü olmasının yanı sıra dikkate değer istihdamın sağlandığı sektör.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü verilerine göre, Afyonkarahisar’da toplam 10 bin 210 kişi, ekmeğini taştan çıkarıyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız olarak ilimizdeki yansımasının çoğunluğu mermer olan maden sektörümüze önem veriyoruz.

Odamız’da Madencilik Faaliyetleri, Taş ve Mermer Ocakları; Mermer Fabrikaları ile Mermer İhracatçıları olarak gruplandırdığımız 3 Meslek Komitemiz ile uyum içindeyiz.

Bununla birlikte makine ve makine aksamı üreten bazı üyelerimizin de sektörden sayılacağını düşündüğümüzde madencilik alanında hatırı sayılır bir üye kitlesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Önceki yıllarda ilimizin ihracatında yükselen bir ivme yakalayan madencilik sektörü, bu yıl durgunlaştı ve bir miktar gerileme yaşadı.

Bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız olarak Ticaret Bakanlığımız’ın himayelerinde sürdürülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) kapsamında mermer sektörünün ihracatının geliştirilmesi için “Afyon Mermeri Dünyanın Her Yerinde-Marble Earth” adını taşıyan bir proje hazırladık.

Projemiz kabul edildi. 3 yıl sürecek olan projemiz kapsamında ihtiyaç analizi ziyaretlerimizi tamamladık.

Proje kapsamında ikili iş görüşmeleri, fuarlara katılım ve yurtdışı pazarlama gibi pek çok faaliyet öngörülerek ihracatımızın artması hedefleniyor.

Odamız, daha önce madencilik sektörü ile ilgili 3 UR-GE projesi hazırlamış; bu proje çerçevesinde yurtdışı ziyaretleri, fuar gezileri, ikili iş görüşmeleri, firma ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmişti.

Bu bağlamda 2021 yılının Mart ayında başlayıp 2022 yılının Ekim ayında sona erdirdiğimiz Avrupa Birliği destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi projesinden de kısaca bahsedeyim.

21 ay süren projemiz çerçevesinde eğitim, seminer, televizyon ve Youtube programları, kitap basımı, Düsseldorf’ta düzenlenen iş sağlığı fuarına katılım gibi pek çok faaliyet yürüttük. Bununla birlikte 2 ulusal, 2 uluslararası çalıştay gerçekleştirdik. Proje kapsamında iş güvenliği kavramı hakkında farkındalık oluşturduk ve işletmelerimizin bu kavrama daha duyarlı hâle geldiklerini gözlemledik.

2018 yılından itibaren ATSO KOBİ Akademisi ismiyle markalaştırdığımız eğitimlerimizde de, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda mermer sektörü hakkında da eğitimler verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Mermer sektörümüz ile ilgili bir diğer sevindirici gelişme ise İscehisar ilçemizde Zafer Kalkınma Ajansımız’ın destekleri ile Mermer Akademisi kurulması olmuştur. Odamız’ın da ortağı olduğu Zafer Kalkınma Ajansı’nın ilk güdümlü projesi olan ‘Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer Projesi’ sonucunda kurulan Mermer Akademisi, mermerde garanti markasını ortaya koyarak sektördeki çalışmaların çıtasını yükseltmiştir.

Odamız, ayrıca İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Temsilcilik açarak üyelerimizin Afyonkarahisar il merkezine gelmeden tüm hizmetlerden yararlanabilmesini sağlamıştır.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız olarak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen Mermer Fuarları’nın da ilimize ve ülkemize sağladığı katma değeri biliyor; bu bağlamda fuarlara katılan üyelerimizi ziyaret ederek Teşekkür Plaketi takdim ediyoruz.

Bu vesile ile ilimizi fuarlarda temsil eden tüm firmalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’ın üzerinde hassasiyetle durduğu çalışmalarının başında lobi faaliyetleri geliyor.

2022 yılında ilgili makam ve mercilere ulaştırdığımız 78 lobi faaliyetinin 10 adedi, 2023 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirdiğimiz 80 lobi faaliyetinin yine 10 adedi maden sektörümüzle ilgilidir.

Lobi faaliyetlerimizi Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde takip ettiğimizi de vurgulamak isterim.

Madencilik sektörü ile ilgili yaptığımız lobi faaliyetlerinden bazılarını burada sizinle paylaşacağım, ayrıca ayrıntılı bir dosya olarak da Sayın Genel Müdürlerimize arz edeceğim.

  • Devlet Hakkı: Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısmıdır. 13 Mayıs 2022’de yayımlanan Resmi Gazete'de, II (B) grubu %4.5'ten %5.625’e yükselmiştir, devlet hakkına bağlı cezai işlemler de katlanarak artmaktadır. Bu nedenle madencinin üzerindeki vergi yükünün hafiflemesi için tekrar düşürülmesi talep edilmektedir.
  • Maden Kanunu 2019 yılı geçici 40. Maddesinde: ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş işletme ruhsatlarındaki mümkün ve muhtemel rezerv alanlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv haline getirilmeyen alanlar taksir edilir.’ deniliyor. Ruhsat alınan alanların tümünde aynı anda mermer/traverten çıkarılmıyor ve sahanın bir bölümü işleniyor. Bölgede çıkarılan mermer önceden moda olmayıp 10 yıl sonra tercih edilirliği artabiliyor. Tamamen piyasa talebine göre değerlendirilen ve satışı gerçekleşen mermer sektöründe, ruhsatlı alanların içerisindeki tüm alanda günümüze göre yapılacak değerlendirme sonraki yıllar için gösterge oluşturmamaktadır. 2. Grup maden işletme sahalarına sahip olan mermer/traverten ile iştigal eden firmalarımız tarafından, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodundan (UMREK) muaf olunması talep edilmektedir.
  • Firmalarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden aldığı yatırım teşvik belgesi ile çalışma izni olan sahada teşvik alınan makinelerin kullanılabilmesi için sicil numarasını veriyor. Belirtilen maden ocağı işletilemediğinde ya da kapandığında bu makinelerin aynı şirket bünyesinde farklı bir maden ocağında kullanılabilmesi talep edilmektedir.

Sözlerimin sonunda sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor; Hayatımız Maden Çalıştayı’nın sektörümüze, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."