E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, iş süreçlerimiz de dijitalleşiyor. E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi dijital dönüşüm uygulamaları, işletmelerin yaşamını kolaylaştırırken, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Bu yazımızda "E-arşiv fatura nasıl kesilir?" sorusunu ele alacağız.

E-Arşiv Nedir?

E-arşiv, faturaların dijital ortamda düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlayan bir sistemdir. E-arşiv sayesinde, işletmelerin faturalama süreçleri daha verimli, hızlı ve ekonomik hale gelir. E-arşiv faturalar, elektronik ortamda oluşturulur, gönderilir, alınır ve saklanır. Ancak e-faturadan farklı olarak, e-arşiv faturaları hem elektronik hem de kağıt ortamında düzenlenebilir ve muhafaza edilebilir.

E-Arşiv Fatura Kimlere Kesilir?

E-arşiv faturaları, e-fatura kullanmayan mükelleflere ve son tüketicilere (gerçek kişilere) düzenlenir. E-fatura kullanıcılarına e-fatura, kullanmayanlara ise e-arşiv fatura düzenlenir. E-arşiv fatura, işletmenin yıllık brüt satış hasılatının 5 milyon TL ve üzeri olması durumunda zorunlu hale gelir.

E-Arşiv Fatura Nasıl Düzenlenir?

E-arşiv fatura düzenlemek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden e-arşiv başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz onaylandığında, e-arşiv faturalama sistemi için gereken teknik altyapıyı oluşturmanız veya bir e-fatura entegratörü ile anlaşmanız gerekmektedir.

Fatura Bilgilerini Girme

E-arşiv fatura düzenlerken ilk olarak faturada yer alacak bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler; alıcının adı, adresi, vergi veya T.C. kimlik numarası, fatura tarihi, fatura numarası, ürün veya hizmet detayları, KDV oranı ve tutarı, toplam fatura tutarı gibi bilgilerdir.

Faturayı Oluşturma

Gerekli bilgileri girdikten sonra, faturayı oluşturabilirsiniz. E-arşiv faturayı oluştururken, faturanın biçimi ve formatı konusunda GİB tarafından belirlenen standartlara uymanız gerekmektedir.

Faturayı Gönderme ve Saklama

Faturayı oluşturduktan sonra, alıcıya elektronik ortamda gönderilir. Eğer alıcı bir gerçek kişi ise ve elektronik ortamda almayı kabul etmiyorsa, kağıt ortamında da gönderilebilir. Oluşturulan e-arşiv faturalar, gerektiğinde ibraz edilebilmesi için 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

E-Arşiv Fatura Kontrol ve Onay Süreci

E-arşiv fatura düzenleme sürecinde, oluşturulan faturanın kontrol ve onay süreci büyük önem taşır. Faturada yer alan tüm bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği, hem fatura düzenleyen işletme hem de fatura alan müşteri açısından önemlidir. Bu nedenle, fatura oluşturulduktan sonra, tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak önemlidir. Fatura, tüm bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra gönderilir.

E-Arşiv Fatura Arşivleme ve Yedekleme

E-arşiv faturalarının düzenlenmesi ve gönderilmesi sürecinin yanı sıra, bu faturaların doğru bir şekilde arşivlenmesi ve yedeklenmesi de önemlidir. E-arşiv faturalar, düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu süre zarfında, faturaların gerektiğinde ibraz edilebilmesi için kolaylıkla erişilebilir olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, olası bir veri kaybını önlemek için e-arşiv faturalarının düzenli olarak yedeklenmesi önemlidir. Yedekleme süreci, teknik bir arıza, hata veya diğer beklenmeyen durumlar sonucunda veri kaybı yaşanması durumunda, kaybedilen verilerin hızlı ve kolay bir şekilde geri yüklenmesini sağlar.

Sonuç olarak, e-arşiv fatura düzenleme süreci, hem işletmelerin operasyonel yükünü hafifletir, hem de iş süreçlerinin hızını ve verimliliğini artırır. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması, işletmelerin hızla dijitalleşen iş dünyasına uyum sağlamalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, e-arşiv fatura düzenleme sürecine gereken önemin verilmesi ve bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin dijital dönüşüm sürecindeki başarıları için önemlidir.

https://net-bt.com.tr/e-arsiv/