Memur Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğine Ali Keskin yeniden seçildi.

Gözden kaçırmayın

Annelerimizi Alet Etmeyin!Annelerimizi Alet Etmeyin!

Memur Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğine Ali Keskin yeniden seçildi.

ALİ KESKİN'in konuyla ilgili açıklaması:

"Görev sürelerinin tamamlanmasından ve yeniden seçim gerektiğinden, Memur-Sen Konfederasyonumuzun 22/06/2023 tarih ve 197 sayılı Yönerge yazıları ve eki İl ve İlçe Temsilciliği Yönetmeliği gereğince;

 Afyonkarahisar Şube Başkanları/ İl Temsilcileri 03/07/2023 tarihinde toplantı yaparak Afyonkarahisar İl Temsilciliği seçimi kardeşlik havası içerisinde gerçekleştirmişlerdir. Başkanlarımızın oybirliği kararı ve Memur Sen Genel Merkezimizin tensipleriyle Memur Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğine Büro Memur Sen Şube Başkanı Ali KESKİN yeniden seçilmiştir.  

Sendikal gündemin; 7. Dönem Toplu Sözleşmesine hazırlık çalışmaları, memur ve memur emeklileri hakkında uygulanan zam oran ve miktarlarındaki  dengesizlikler, 3600 ek göstergenin 1/4. Derecedeki tüm memurlara verileceği sözü hakkındaki beklentilerin bir an önce karşılanması, yardımcı hizmetler kadroları ile ilgili olarak yapılacak değişiklik vb. çözüm bekleyen birçok alanla ilgili çözümün adresi, masanın yetkilisi, Memur-Sen olarak tüm hizmet kollarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaktayız. 

1.035.278 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük Sendikası olan Memur Sen, tüm hizmet kollarında bu yıl da yetkililiği devam ettirerek, güvenin adresi, kazanımın doğru yeri olma durumunu perçinlemiştir. Yetkiyi taşımanın sorumluluğu ile hareket eden Sendikamız sivil alanın tüm argümanlarını kullanarak kuruluş felsefesine uygun, ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmektedir. Afyonkarahisar’da da 11 hizmet kolunda yetkisini egale ederek devam ettiren Sendikamız 13.343 üyesi ile bayrağı önde taşımaya devam etmektedir. 

Türkiye’de Sendikal hareketin ufkunu açarak, kısır çekişmelerin ve dar kalıpların dışına çıkarıp yüce mefkureler kazandıran, Kurucumuz edip, şair, mütefekkir, aksiyon insanı merhum Mehmet Akif İNAN ve dava arkadaşlarının mirasına sadık kalarak, insanı ve insan onurunu önceleyen bir vizyonla yoluna devam etmektedir. Sendikamıza umudunu bağlamış, üyelikleriyle bize desteğini     ve güvenini göstermiş üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emek ve ekmek mücadelesinde 802 kazanımla güvene layık olduğunu gösteren Memur Sen Camiamıza tüm Kamu çalışanlarımızı davet ediyoruz. 
Yürüdüğümüz yolun, değerler sendikacılığı ilkeleriyle bezenmiş olması bizi rahatlatırken, yol arkadaşlarımızın da her birinin sağlam karakteri, ilkeli duruşu, üyelerimize, milletimize ve Devletimize fayda sağlama ideali, iş üretme ve fayda sağlama misyonu sürekli bir faaliyeti gerekli kılmaktadır. İşte bu özellikler aşkla koşmayı beraberinde getiriyor. Sürekli koşuyor, yorulmadan çalışıyoruz. Günün sonunda, yolun nihayetinde mutlak muzafferiyet vardır. Erdemli hareket düsturu çalışmalarımızın ışığı ve Milletimize duyduğumuz saygının gereğidir. 

Başta, Afyonkarahisar Şube Başkanlarım olmak üzere, Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ve önceki dönemde İl Temsilciliğimiz süresince ve yeni dönemde Yönetim Kurulunda yer alan Başkanlarıma, desteğini ve emeğini esirgemeyen dava arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

Ali KESKİN
Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi