İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur? İş güvenliği uzmanı olmak için iş güvenliği uzmanı belgesine ya da sertifikasına sahip olunması gerekmektedir. Bu sertifikayı alabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilen İSG kurslarından eğitim alınmalıdır. Bu eğitimler teorik olarak ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 180 saat teorik ve 40 saat uygulamalı eğitim sağlanmaktadır. Teorik eğitimler en fazla yarısı uzaktan eğitimler şeklinde yapılabilir. Uygulamalı eğitimler ise iş güvenliği uzmanı bulunan herhangi bir şirkette yapılır. Bu eğitimlerden sora Bakanlık tarafından sınavlar yapılır. Eğer bu sınavlardan başarısız olan kişiler üç yıl içerisinde sınavlara tekrar girebilir. İki sınavda başarılı olamayan kişiler tekrar bir eğitim almadan sınava giremezler. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 alınması gerekiyor. Sınavdan başarılı olan kişiler iş güvenliği uzmanı sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu sertifikanın veriliş tarihinden 5 yıl sonra yenileme eğitimi uygulanır.

2017 tarihinden itibaren 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta bulunan özel iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurması zorunludur. İş güvenliği uzmanı olabilmek için kanunen belirtilen lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olunması ve ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavdan başarılı olması gerekmektedir.

Bu alanda görev yapmak isteyen kişiler bakanlık ve diğer ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetlemekle göreli olan müfettişler ile beraber şu bölümlerden mezun olanlar:

  • Mühendis
  • Mimar
  • Teknik öğretmen
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji.

İş güvenliği uzmanı olabilmektedir. İş güvenliği uzmanı belli sınıflara ayrılabilmektedir. Bu sınıflar A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılır. A sınıfı çok tehlikeli, B sınıfı tehlikeli ve C sınıfı az tehlikeli olarak kişiler iş güvenliği uzmanı olabilir. Bu sınıflarda yer alabilmek için belli kurallar vardır. Bunlar:

  • İş sağlığı ve güvenliği ya da iş güvenliği alanlarında yüksek lisans yapanlar direkt olarak B sınıfı iş güvenliği uzamı olabiliyor.
  • C sınıfından başlayan uzmanlar ise üç yıl fiili olarak çalıştıktan sonra B sınıfı eğitimi alır ve sınavdan başarılı olması kaydıyla ile B sınıfına yükselir.
  • B sınıfı uzmanları A sınıfına yükselebilmesi için dört yıl fiili olarak çalıştıktan sonra A sınıfı eğitimi alır ve sınavdan başarılı olması kaydıyla A sınıfına yükselir.

İş güvenliği uzmanlarının maaşları bu sınıflar göz önüne alındığında farklılık gösterebilmektedir. C sınıfı A sınıfın ve B sınıfına göre ortalama bir maaş almaktadır. C sınıfı iş güvenliği uzmanı en az 8.500 TL, en fazla 10.500 TL’dir. Ortalama olarak 9.200 TL olduğunu söylemek mümkündür. B sınıfı iş güvenliği uzmanı 8.500 TL ve 13.000 TL arasından farklılık gösterebilmektedir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı ise 12.500-25.000 TL arasında değişebilmektedir. Ayrıca tüm bunlar ile beraber deneyimleri ve yabancı dil yetenekleri ile farklılık gösterebilmektedir.