Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Fatih Aydın seçim çalışmalarına Sivil Toplum Kuruluşları’nı ziyaret ederek devam ediyor.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Fatih Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ilimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını da unutmadı. İlk olarak Cansuyu Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi’ni ziyaret eden Aydın, Şuurlu Öğretmenler Derneği, Din Görevlileri Birliği Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği ile programına devam etti.

 

Seçim çalışmaları kapsamında STK buluşmalarına devam eden Aydın, burada yaptığı açıklamada Sivil Toplum Kuruluşları’nın özellikle son süreçte yaşadığımız deprem sonrasında, tek yürek olarak ülkemizin yaralarını sarmak üzere hızlı bir şekilde harekete geçerek bu süreçten başarı ile çıktığını dile getirerek teşekkür etti.

 

ADALETİN TESİSİNDE KARARLI VE İNANÇLI NESİLLER YETİŞECEK

 

Günün son ziyaretini Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şubesi’ne yapan Aydın, burada şube yönetimi ile bir araya geldi. Aydın, AGD’ye yapmış olduğu ziyaretin önemi hakkında şöyle konuştu; Gençlik yıllarımızda hep bu vakfın içerisinde bulunduk. Milli Gençlik Vakfı’nda Üniversite Başkanlığı ve İç Anadolu Bölge Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği’nde ise Genel Merkez Üniversite Teşkilat Başkanlığı ve Şube Ortaöğretim Başkanlığı görevlerinde bulunduk. Burada ana gayemiz evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek olmuştur.

 

GENÇLERİMİZİN SİYASETTE OLMASINI ÖNEMSİYORUZ

 

Ülkemizin bugün ciddi problemleri var, bu problemlerin üstesinden gelmek ancak ve ancak gençlerimizin ülke siyasetinde daha çok söz sahibi olmasıyla gerçekleşeceğini dile getiren Aydın, ‘’Gençlerimiz bizim hazinemizdir, geleceğimizdir. Gençlerin siyaset içerisinde yer alması ile birçok soruna çözüm olabilecektir. Bu sebeple daha fazla gence ulaşacak çalışmalar yapmak, daha çok gencin derdini dinlemek zorundayız’’ dedi.

 

STK’LAR KALKINMA SÜRECİNDE AKTİF ROL ALACAK

 

Aydın konuşmasına şöyle devam etti; Gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu artıracak bir kalkınma yaklaşımı, ekonomik sosyal ve çevresel unsurların uyumunu sağlamayı hedefler. Böylelikle büyümenin getirileri, sosyal yapının güçlendirilmesine ve sürdürülebilir çevreye katkı sunar. Bu kapsamda şehir ve tüketici bilincinin geliştirilmesine yönelik politikaların planlanması ve uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sivil toplum çalışmalarına bağlıdır. Bizler Millet İttifakı iktidarında;

 

-Güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımı sağlanacaktır.

 

-Her alanda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği artırılacaktır.

 

-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği fırsatları azami ölçüde kullanan, karar alma ve uygulama süreçlerinde esnek, katılımcı, şeffaf ve yeterli kurumsal kapasiteye sahip güçlü bir sivil toplumun varlığı öncelikli olacaktır.

 

-Dernek, vakıf, sendika ve tüm STK’ların kalkınma sürecine daha fazla katkı yapabilmeleri amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları mali desteklere yönelik vergisel teşvikler gözden geçirilecek ve geliştirilecektir.